Ztrácíte elán v životním pojištění? Je tu Nový ELÁN

V Komerční pojišťovně se zaměřili na pohodlné a rychlé sjednání pojištění. ELÁN je nyní možné sjednat prostřednictvím on-line aplikace SAKO (Sjednávací Aplikace KOmerčky). Práce s aplikací je jednoduchá, není nutné nic instalovat, postačí Vám přístup k internetu a pro podepisování nabídek smluv mobilní telefon.

Hlavní změny jsou následující:

  • Větší flexibilita v nastavení pojištění

Pojištění na rozdíl od staré verze nabízí
možnost individuálních pojistných dob pro jednotlivá pojištění. Rovněž lze
neomezeně kombinovat varianty pojištění invalidity. To vše může v konečném
důsledku vést i k nižší výši pojistného.

  • Možnost pojistit více osob, nová pojištění
    pro děti i seniory

Nově lze
pojistit celou rodinu na jedné smlouvě: až 2 dospělé osoby a až 4 děti.

Dospělým i dětem
lze sjednat pojištění snížené soběstačnosti. Připojistit lze doprovod dítěte v
nemocnici či pojištění ošetřování člena rodiny. Pojišťovna myslela nejen na
děti, ale i na seniory. Těm je možné sjednat speciální balíček úrazového
pojištění.

  • Zmírnění výluk a některých omezení

U krácení plnění
v souvislosti s alkoholem je nově tolerance do 0,5‰. Byla také zrušena
výluka na žloutenku B a C u invalidity, výluka na úrazy při použití zábavné
pyrotechniky či zmírněna výluka na AIDS. Pracovní neschopnost
v těhotenství může být plněna až za 30 dní. Nově pojišťovna také kryje
organická psychická onemocnění u 1. a 2. stupně invalidity. Čekací doba je 3
měsíce na diagnózu.

U pojištění
pracovní neschopnosti a hospitalizace byla zrušena výluka na předchorobí, resp.
nyní se uplatňuje jen na období 5 let před počátkem pojištění. U pojištění
hospitalizace a závažných onemocnění došlo k rozšíření územní platnosti a
u pracovní neschopnosti lze pojistit i osoby pracující v sousedních
státech.

  • Vylepšené úrazové pojištění a pojištění
    závažných onemocnění

V úrazovém
pojištění došlo ke zjednodušení rizikových skupin. U pojištění trvalých
následků úrazu je progrese již od 21 % tělesného poškození. U pojištění
hospitalizace úrazem je progrese až 400 %.

Pojištění
závažných onemocnění prošlo také některými vylepšeními. Získat lze až 530 %
plnění a došlo ke zmírnění podmínky plnění u některých onemocnění jako je
rakovina, infarkt či mrtvice.

Dodejme, že nejde o kompletní výčet změn. Došlo také například
ke změně systému slev a k odebrání pojištění asistence. Stále však platí to,
že poradce dostane 100% provizi i za 5ti letou smlouvu.

Co se týče starého ELÁNu, tak minimálně do konce tohoto roku ještě bude možné i jeho sjednání. Případná konverze ze staré verze do nové sice možná není, ale Nový ELÁN lze využít například k dopojištění či k náhradě některých připojištění.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu