Uniqa si pohrála s Dominem a přichází s verzí 2020

Uniqa
vylepšuje své „vlajkové lodi“ v životním pojištění, kterými jsou Domino
Risk (rizikové životní pojištění) a Domino Invest (investiční životní
pojištění). Mezi hlavní
změny patří:

  • Vyšší sleva za pojistné

Nově je možné dosáhnout na slevu 20 % pro pojistné 2 000 Kč
měsíčně a více. Dosud to bylo nejvýše 15 %. Uniqa tak následuje kroky ostatních
pojišťoven, které letos vylepšovaly své produkty a rovněž navyšovaly slevy.

  • Vyšší limity pojistných částek

Pojištění invalidity je možné sjednat
na vyšší částky, např. u dětí až 5 mil. Kč a u dospělých až 10 mil. Kč.
Pojištění závažných onemocnění lze sjednat až na 2 mil. Kč.

Co se týče lékařské prohlídky, tak není
vyžadována do vyšších částek: bez prohlídky jsou umožněny pojistné smlouvy „s
úvěrem“ do částky 8 mil Kč až do 45 let věku, „bez úvěru“ do částky 6 mil. Kč
až do 55 let věku, nad 56 let věku všechny smlouvy až do částky 4 mil. Kč.

  • Upravené úrazové pojištění

Došlo k úpravě průběhu
progresivního plnění ve variantě PROG10, kdy je progrese poskytována nad 20 %
tělesného poškození. Dále došlo ke zrušení krácení pojistného plnění při
pozdním nahlášení úrazu. Rovněž byla zavedena možnost dopředné likvidace u
pojištění denních dávek na základě ohlášení s diagnózou. Došlo však i
k mírnému zdražení a zpřísnění u některých méně vážných úrazů.

  • Upravené pojištění pracovní neschopnosti

Čekací doba je nyní 2 měsíce jako u
některých dalších pojištění. Sjednoceno bylo pojistné pro zaměstnance a OSVČ.
Nově byla přidána možnost plnění již při doložení diagnózy bez nutnosti čekat
na konec neschopnosti. Rovněž se ruší krácení plnění za pozdní hlášení pojistné
události.

  • Pojištění závažných onemocnění dětí

Pojištění závažných onemocnění dětí
bylo slabou stránkou Domina 2019, proto pojišťovna v nové verzi doplnila do
tohoto pojištění dalších 10 diagnóz. Celkem jich je 27, přičemž jsou rozděleny
do 5 skupin. Při pojistné události v jedné skupině však pojištění nezaniká
a pokračuje dále pro ostatní skupiny onemocnění.

Dodejme, že do 30. 11. 2020 bude možné souběžně sjednávat starší verzi produktu Domino Invest 2019 / Domino Risk 2019 (s počátkem nejpozději 1. 12. 2020) i novou verzi produktu Domino Invest 2020 / Domino Risk 2020. Kromě produktových změn, které jsou zaznamenány v našich on-line metodikách, platí bonusová akce do konce roku: dvojnásobné plnění až 1 mil. Kč u pojištění invalidity 3. stupně. Tuto akční výhodu však Uniqa poskytuje jen pro variantu invalidity způsobené úrazem, bohužel nikoliv pro invaliditu nemocí.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu