Stavební spoření po konsolidačním balíčku zezelená. V čem bude jeho síla?

Pozornost tvůrců konsolidačního balíčku, který má přinést úspory státnímu rozpočtu, neminula ani stavební spoření.  Dojít má k několika změnám. Největší pozornost poutá pochopitelně snížení státní podpory na polovinu současného stavu, maximálně tedy na 1 000 korun za rok. Tím ale změny nekončí. A dost možná jsou ve výsledku také zajímavější. 

Podle memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a Asociací českých stavebních spořitelen začnou stavební spořitelny poskytovat poradenství a zprostředkovávat státní „zelené“ dotace a také poskytovat pravděpodobně i zvýhodněné úvěry na investice do energetických úspor. Na jednom místě by tak měl člověk v budoucnu vyřešit jak dotaci, tak případné financování úprav nemovitostí, jako je například zateplení, pořízení nových oken nebo instalace fotovoltaických panelů.

V zákoně o stavebním spoření by mělo dojít také ke zrušení poměrně striktní definice osoby blízké a  bude použita volnější definice dle občanského zákoníku, což zvýší možnost využití úvěrů například pro nesezdané páry, pokud spolu trvale žijí, nebo osoby sešvagřené.

Náhrada za státní podporu

O klienty na straně žadatelů o úvěr by tedy nemusely mít stavební spořitelny nouzi. Lákavá je jak distribuce dotačních titulů, tak poskytování zvýhodněných úvěrů na energeticky úsporné investice do bydlení a poskytování výhodných přidělených úvěrů. Obzvlášť v dnešní době vysokých úrokových sazeb je zde velký prostor pro růst tohoto financování, když klient získá podstatně lepší sazbu, než je běžné. Má to však jedno ale. Stavební spořitelny k tomu potřebují relativně levné zdroje, a to jsou vklady střadatelů.

Stavební spoření je na tomto principu založeno – vklady klientů, kteří prostřednictvím „stavebka“ zhodnocují své úspory, a to z velké části díky státní podpoře, spořitelny prostřednictvím úvěrů půjčují dalším klientům, kteří zase potřebují ke svým úsporám ještě další zdroj financování. Díky státní podpoře dokázalo celkové zhodnocení úspor ve stavebním spoření konkurovat produktům, jako jsou spořicí účty, a zároveň mohly spořitelny nabízet výhodnější úvěry k pokrytí potřeb souvisejících s bydlením než banky.

Na scénu přicházejí akce

Jak ale teď získat vklady od střadatelů, když státní podpora – tahák stavebního spoření – klesne až na polovinu? Spořitelny budou muset přijít s nejrůznějšími zvýhodněními a benefity pro klienty. A to se už děje.

Tři z pěti stavebních spořitelen klientům nabídly, že jim sníženou částku státní podpory, pokud ke snížení opravdu dojde, dorovnají. Dalším benefitem nabízeným klientům je zvýšení úročení vkladů nad standardní úroveň na určitou dobu a podle vývoje situace případně i prodloužení tohoto období. Na trhu tak dnes můžeme vidět například nabídku na 7% úročení vkladu do konce roku 2024. Třetím typem benefitu je pak finanční bonus za vysoký jednorázový vklad. 

Závěr roku je tradičně obdobím, kdy s podobnými akcemi spořitelny přicházejí, takže akční nabídky dost možná ještě přibydou. Všechny ale budou mít jeden jediný cíl, přesvědčit drobné střadatele ke spoření a získat potřebné vklady. 

Cesta k výhodnějšímu úvěru

Těm, kteří chtějí zhodnocovat své úspory prostřednictvím stavebka, přijde logicky na mysl otázka, zda se jim to nyní vyplatí, když zhodnocení na spořicích účtech nebo termínovaných vkladech přesahuje 5 %. Je ale potřeba si uvědomit, že stavební spoření nelze srovnávat s investováním nebo se spořicími účty. Jsou to rozdílné produkty, každý určený k něčemu jinému. 

Spoření u stavební spořitelny má klientům zajistit splnění podmínek pro získání výhodného úvěru s pevně stanoveným úrokem například na rekonstrukci, kdy klient část naspoří a část si půjčí. A to klidně i v menším měřítku, než je zateplení fasády, ale může jít třeba jen o pořízení nové kuchyňské linky nebo rekonstrukci koupelny. Takové rekonstrukce se za určitých podmínek dají mimochodem financovat i v družstevních nebo nájemních bytech.

Rozdíly se začnou stírat

Spořit prostřednictvím stavebka, aniž by si chtěl vzít člověk jednou výhodnější úvěr, je řešení pro velmi konzervativní klienty, kteří chtějí mít díky pojištění vkladu „své jisté“ a nechtějí se pouštět do žádného investování. 

V době dnešních vysokých sazeb je pro stavební spoření složité konkurovat bankovním spořicím účtům či termínovaným vkladům, výjimkou mohou být výše zmíněné akce na mimořádné úročení. Doba vysokých sazeb s námi ale nezůstane navždy a rozdíly mezi bankovními produkty a stavebním spořením se začnou stírat. Může pak být výhodné mít uzavřenou smlouvu s jasně daným úrokem na několik dalších let. A stát do oblasti stavebního spoření také zase tak často nesahá, takže je zde relativně vysoká šance, že tento produkt zůstane po nynějších úpravách zase delší dobu beze změn.

Věřím, že stavební spoření si své místo mezi dalšími produkty na finančním trhu udrží, a to i po definitivním schválení změn v konsolidačním balíčku. Bude teď ale hodně záležet na stavebních spořitelnách a taky na státu, aby nastavily do budoucna takové podmínky, díky kterým budou do spořitelen nadále mířit klienti. 

Roman Bečička, úvěrový analytik, Broker Trust