Šest tipů, aby vám pojištění chaty nebo chalupy opravdu pomohlo

Připravit chatu nebo chalupu na nadcházející zimu je na konci října hlavním úkolem mnoha jejich majitelů. Opuštěné rekreační objekty jsou přes zimní měsíce lákadlem pro nezvané hosty v podobě zlodějů, kterým právě nyní nastávají žně. Policie za podzim a zimu eviduje zpravidla na 2000 vykradených chat a chalup. Ohrožení představují také povětrnostní podmínky či divoká zvěř a různí škůdci. Případné škody na nemovitosti a jejím vybavení pomůže řešit vhodně zvolené pojištění. Co si ohlídat, aby byla pojistka skutečně účinná?

Projděte si výluky

Naprostá většina pojišťoven působících v Česku rekreační objekty pojišťuje a nabídka produktů na trhu je poměrně široká, je tedy z čeho vybírat. Základní varianty pojištění jsou rozsahem krytí často velmi podobné, odlišnosti přicházejí typicky s rozšířenými pojistnými balíčky. Svou pozornost věnujte vždy pojistným výlukám, které jsou často měřítkem toho, zda a kolik vám pojišťovna v případě vzniklé škody vyplatí.

Základ nemusí stačit

Základní pojištění zpravidla nezahrnuje veškerá rizika. Ne všechny pojišťovny, které působí v České republice, nabízejí ve své základní nabídce například krytí rizik, která hrozí typicky v zimě, jako jsou kvůli mrazu popraskané vodovodní potrubí nebo poškození střechy tíhou sněhu a námrazou nebo třeba poškození zateplení zvěří. V základním pojištění nemovitosti nebývají rovněž zahrnuty okolní stavby, jako jsou kůlny na nářadí či garáže a zahradní architektura. Tyto je většinou nutné pojistit nad rámec základního pojištění. Liší se i ochota pojišťoven pojišťovat například skleníky nebo výše spoluúčasti, kterou musí majitelé při poškození těchto staveb platit.

Správné zabezpečení

Důležité je mít rekreační objekt zabezpečený tak, jak pojišťovny požadují. Platí, že čím více je nemovitost vzdálená od obce či okolní zástavby a čím vyšší je sjednaná pojistná částka, tím vyšší zabezpečení pojišťovna vyžaduje. Zatímco někteří majitelé si tak pro splnění těchto podmínek vystačí s běžnými zámky, jiní už musejí mít dveře s bezpečnostním kováním, na oknech mříže určené tloušťky, či dokonce objekt chráněný elektronickým zabezpečovacím systémem. Pokud by došlo k vloupání a škodě, pojišťovna by v případě, že nebyl objekt zabezpečen podle smluvních podmínek, krátila plnění nebo by peníze vůbec nevyplatila.

Pojištěná nemovitost neznamená pojištěná domácnost

Nezapomínejte na to, že pojištění nemovitosti se nerovná i pojištění domácnosti, tedy vybavení, ať už jde o domácí spotřebiče či třeba sportovní náčiní. Pokud ve vaší chatě či chalupě zůstávají trvale věci, které mají vyšší hodnotu, je na místě i pojištění domácnosti. Pamatujte ale na to, že pojišťovny uplatňují na některé předměty, jako je například elektronika, limity, nad něž už pojistnou částku nevyplatí. Nesjednávejte tedy pojistnou částku na konkrétní předměty v domácnosti zbytečně vysokou.

Pozor na podpojištění

S výší pojistné částky je v Česku u nemovitostí a domácností problém všeobecně. Řada lidí má sjednané smlouvy, které nejsou aktuální a neodrážejí například provedené rekonstrukce či pořízení nového vybavení. Když je sjednaná pojistná částka nižší, než je skutečná hodnota nemovitosti, mluvíme o tzv. podpojištění. Když například nemovitost s pojistnou hodnotou milion korun pojistíme na částku půl milionu a dojde ke škodě ve výši sto tisíc (tedy desetiny reálné hodnoty), pojišťovna nevyplatí plnění ve výši sto tisíc, ale může ho krátit úměrně podpojištění. V tomto případě by tak mohla vyplatit i pouze desetinu z pojistné částky, tedy 50 tisíc korun. Podobné příběhy nastávají přibližně u pětiny pojistných událostí. V opačném případě jde o tzv. nadpojištění – nemovitosti či domácnost pojistíme na vyšší částku, než je její hodnota. Pojišťovna nám v tomto případě ale nevyplatí více peněz, než je odhadní cena nemovitosti, a majitel tak utrácí za pojištění část peněz zbytečně.

Archivujte si dokumenty o opravách

Pojištění nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost pečovat, a například v případě poškození přírodními živly se pojišťovny zajímají, zda byla nemovitost pravidelně udržovaná. Pokud by například do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou, kvůli čemuž by shnily trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Podobný problém může představovat dlouhodobě neudržovaný vzrostlý strom stojící v blízkosti domu, který se při vichřici zřítí a poškodí dům. Veškeré realizované rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků dokumentujte a archivujte, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.

Pokud na vaší nemovitosti dojde ke škodní události vlivem povětrnostních podmínek, vše zdokumentujte například pořízením fotek, které poskytnete pojišťovně. V případě krádeže nezapomeňte na místo zavolat policii, jinak byste se mohli o plnění pojišťovny připravit.

Emil Hála, pojistný analytik společnosti Broker Trust