Rizikové těhotenství bez nervů navíc? Pojistku sjednejte hlavně včas

Pojem rizikové těhotenství znamená, že neprobíhá fyziologicky „normálně“ a ženě nebo plodu mohou hrozit komplikace. Rizikových těhotenství v posledních letech významně přibývá. Zvyšuje se věk, kdy ženy zakládají rodinu, a určitý podíl má i nárůst těhotenství vzniklých po umělém oplodnění. U některých žen jsou již před otěhotněním známy zdravotní problémy, které nasvědčují rizikovém průběhu těhotenství. Ale i když byla žena doposud naprosto zdravá, mohou se objevit obtíže. Rozhodně je tedy rozumné myslet dopředu a připravit se na různé scénáře. 

Ať už jde o zdravotní komplikaci, nebo preventivní opatření, pokud lékař rozhodne, že je rizikové těhotenství důvodem k pracovní neschopnosti, musí žena zůstat doma a dodržovat stanovený režim.

Luxusní výbavička versus dávky

Ženy, které jsou v pozici zaměstnankyň, prvních 14 dní pracovní neschopnosti dostávají náhradu mzdy od zaměstnavatele. Následně až do dne nástupu na mateřskou dovolenou pobírají nemocenské dávky. Paradoxně přijdou o plnou výplatu právě v období, kdy v souvislosti s přípravou na příchod dítěte musí vynaložit značné výdaje.

Na rizikové těhotenství mohou či musí nastoupit také ženy, jejichž dosavadní práce nejde dohromady s bezpečným průběhem těhotenství. A ženy-podnikatelky, resp. OSVČ? Aby mohly v případě rizikového těhotenství čerpat nemocenské dávky, je podmínkou, aby si alespoň tři měsíce před vznikem pracovní neschopnosti platily dobrovolné nemocenské pojištění. Nutno dodat, že i v případě splnění této podmínky to na luxusní výbavičku pravděpodobně nevystačí, protože se bavím zpravidla o náhradě v řádu stokorun denně. 

Řešení, jak efektivně nahradit výpadek příjmu, však existuje – včas si sjednat rizikové životní pojištění. Při jeho nastavení se musíte zaměřit konkrétně na to, zda v jeho rámci pojišťovna poskytuje pojistné plnění za pracovní neschopnost při rizikovém těhotenství. Ještě před deseti lety měla většina pojišťoven rizikové těhotenství v podmínkách pojištění pracovní neschopnosti ve výlukách – neboli bez možnosti pojistného krytí. Zbylé pojišťovny pak stanovovaly velmi přísné podmínky.

Pojišťovny zlepšily své podmínky

Dnes už se ženám, které zvažují tuto formu ochrany před možným výpadkem příjmu, nabízí více možností, byť je situace na trhu s tímto typem pojištění stále poměrně „přísná“. Hlavními parametry, které mezi sebou jednotlivá pojištění odlišují a kde je potřeba mít se na pozoru, jsou především:

  • čekací doba (doba od počátku pojištění, po níž nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění);
  • podmínění hospitalizací o určitém počtu dní; 
  • délka pojistného plnění;
  • výluky pro konkrétní diagnózy. 

Jak vyplývá z našeho nástroje BT Metodiky, který komplexně porovnává pojistné produkty, například pojistné plnění za pracovní neschopnost při rizikovém těhotenství mají zcela ve výluce pojišťovna Maxima anebo pojišťovna UNIQA v rámci rizikového životního pojištění Domino Risk. Naopak zcela bez větších omezení je plnění u České podnikatelské pojišťovny (po dobu 90 dnů u produktu Neon Invest)  anebo u pojišťovny UNIQA v rámci produktu Active Life. V tomto případě je ovšem třeba počítat s uplynutím dvouleté čekací doby. Pokud jde o čekací doby, je mezi pojišťovnami velký rozptyl.  Najdete už zmíněné dva roky, ale i pojišťovny s čekací dobou pouhé dva měsíce (Kooperativa, ČSOB Pojišťovna). Velmi častá čekací doba je značného počtu pojišťoven je 8 měsíců.

Jako podmínku plnění mají určitý počet dnů hospitalizace například pojišťovny Pillow či Simplea (4, resp. 5 dní v nemocnici).  Různí se i to, po jak dlouhou dobu jsou pojišťovny ochotny plnit. Nejčastěji jde o dobu mezi 30 a 90 dny.

Ohlídejte si výluky

Je vhodné zaměřit se také na konkrétní diagnózy, které mohou pojišťovny uvádět ve výlukách. Například pojišťovna NN plní bez omezení za pracovní neschopnost vystavenou v souvislosti s mimoděložnímtěhotenstvím, těžkou preeklampsií a komplikací DIC. Ovšem při komplikacích v těhotenství z jiných příčin plní nejvýše za 21 dní pro každé těhotenství. 

Pojišťovna YouPlus zase uvádí výluku na pracovní neschopnost vystavenou pro obtíže související s těhotenstvím, například nemocí, pokud je nelze doložit vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami (laboratorními, zobrazovacími apod.) a pokud si nevyžádaly nepřetržitou hospitalizaci alespoň po dobu 3 dnů. Dále má také výluku na neschopenku pro pouhé preventivní důvody, například kvůli vlivům pracovního prostředí nebo kvůli dohledu nad těhotenstvím. 

Podmínkám a parametrům pojištění každého rizika je zkrátka potřeba věnovat důkladnou pozornost, případně si je nechat projít odborníkem. Předejdete tak nepříjemným překvapením.

Těhotenství je krásné, ale v lecčems náročné životní období. Pokud chcete minimalizovat stres a obavy z nepříznivé finanční situace v důsledku toho, že vás lékař pošle „na riziko“, kvalitní pojištění pracovní neschopnosti při rizikovém těhotenství může být tou správnou cestou.

Marek Seidl, pojistný analytik společnosti Broker Trust