Reakce na snížení sazeb bude nyní výraznější

Tuzemský úvěrový trh prochází nebývalým obdobím. Výrazně se
na něm projevuje především možnost odložit si splácení hypoték a jiných úvěrů
na tři, respektive šest měsíců. Podle informací z bank a stavebních spořitelen
klienti tyto odklady v poměrně velkém počtu využívají, a to i přes fakt, že
úroky budou muset doplatit na konci splácení. Odkladu mnozí využili již, když
jim to nabízely banky z vlastní iniciativy, a po vyhlášení zákonného moratoria
zájem neopadl.

Výpadek těchto příjmů i určitá nejistota ohledně budoucího
vývoje jsou důvody, proč zatím banky příliš nereagovaly ani na uvolnění
parametrů pro poskytování hypoték, které ČNB zmírnila. Umožnila hypotékou
financovat až 90 procent ceny nemovitosti a také zadlužení žadatelů může být o
něco vyšší. Některé banky šly ale opačným směrem a parametry zpřísnily. Nebylo
jasné, jak se situace bude vyvíjet, a musely se chovat zodpovědně, aby
neposkytly hypotéku klientům, kteří by nebyli schopní splácet. Výjimky se ale
samozřejmě najdou a některé instituce k uvolnění parametrů dle ČNB přistoupily.
Obecně ale nelze říct, že by nyní bylo výrazně snazší hypotéku získat.

Ani banky nehlásí, že by klienti o úvěry na bydlení a úvěry
obecně žádali nyní ve větší míře. Zájem o úvěry spíše klesá, je zde určitý
přepad žádostí o úvěry ze začátku roku, který banky postupně vyřídily, ale
nových žádostí je výrazně méně. Navíc banky se také musí chovat obezřetně a
pečlivě sledovat, odkud plynou příjmy nových žadatelů, a zda jsou i v
souvislosti s budoucím vývojem ekonomiky reálné.

Aktuální snížení sazeb je už třetí v krátké době. Je možné,
že tentokrát banky již zareagují ve větší míře a pokles se promítne i do
úrokových sazeb hypoték a dalších úvěrů, které zlevní. Dosud ke snížení sáhlo
jen několik spíše menších bank, a to ještě za zpřísněných podmínek. Nižší sazby
se tak zatím projevily především snížením úročení vkladů na běžných a spořicích
účtech. Také některé stavební spořitelny snižují úroky na smlouvách o stavebním
spoření a je možné, že se časem přidají další.

Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust