Proč ČSNF shání peníze přes dluhopis, když má k dispozici FKI pro financování svých aktivit?

Neohrožuje emise dluhopisů investory ve fondu (resp. nezvedá jim riziko)?

Je to přesně naopak. ČSNF je natolik silný, že si mohl dovolit rozšířit možnosti, kterými lze zhodnotit peníze investorů. A nakonec i rozšířit skupinu jich samotných. Fond se zavázal k přísným závazkům, kovenantům. Mezi ty hlavní, které dávají investorům do samotného fondu jistotu, patří skutečnost, že se k prostředkům od investorů do dluhopisu chováme stejně jako k investorům do fondu. V obou případech dodržujeme totožná pravidla. Například poměr mezi prostředky majitele a investorskými prostředky musí i být i nadále 1:4, a to včetně dluhopisů. Mezi další závazky patří maximální zadluženost 80 %, respektive 70 %. V případě překročení tohoto limitu si majitel již nesmí vybírat prostředky z fondu. Všechny zainvestované peníze musí být účelně vynaloženy na akvizice nových projektů a investiční činnosti. To znamená, že je omezené využívání na provoz, na splácení minulých dluhů a podobně. Kovenantů je zde celá řada, ale to by bylo na další samostatný rozhovor.

Jaká jen pozice věřitele dluhopisu vs. majitele FKI?

Jednáme transparentně, kovenanty jsou přísnější, než je u obdobných dluhopisových prospektů zvykem. Klienti ani jednoho z našich investičních nástrojů nemusí mít obavy. Díky kovenantům na dluhopisu a parametrům našeho fondu jsme zavázáni dodržovat určitá pravidla a poměry. V tomto směru jsme velmi transparentní, a proto se právě v této době pracuje i na konsolidované uzávěrce celé skupiny. Tam dostanou investoři odpovědi na všechny finanční otázky. Při uspokojování pohledávek se v první řadě hledí na věřitele. A to bez ohledu na to, zda drží akcii nebo dluhopis. To znamená, že z pohledu vypořádání pohledávek jsou si všichni rovni. Celý mechanismus fondu je založen na tom, aby nikdo nebyl při výplatách opomenut na úkor jedné skupiny investorů. S tím je každý ještě před investicí obeznámen.

Pro jakého investora je dluhopis správná a pro jakého špatná volba?

Dluhopis je určený menším investorům, kteří si nemohou dovolit nebo nechtějí investovat větší finanční prostředky. Proto je minimální vložená částka ve výši 10 tisíc korun. Splatnost je 4 roky. Jedná se o konzervativní dluhopis se zajímavým úročením 6,8 % p.a. Není na nás jako na fondu, abychom říkali, pro vás je to dobrá volba, pro vás nikoli. My nabízíme produkt, otevřeně popisujeme jeho parametry, fond má svoji prokazatelnou historii, naše developerské projekty prezentujeme veřejnosti od jejich záměru na papíře až po samotnou realizaci. Zda klient tento produkt se vším, co o něm ví, je pouze na něm.

Kdo by si měl raději vzít FKI místo dluhopisu?

Kdokoli, kdo chce 😊 Z našeho pohledu se jedná o dvě různé cesty, jak zhodnotit své peníze a v jaké výši. Nejedná se o konkurenční produkty. Vzájemně se doplňují a tím utváří z celého fondu zajímavější investiční platformu. Zcela otevřeně, z našeho pohledu je jedno, kam investor vloží peníze. Z obou investičních nástrojů jdou peníze do stejných projektů. Nepoužíváme různé peníze různým způsobem. Jediný hlavní rozdíl je v nástroji jako takovém. U FKI mají klienti možnost složeného úročení. To je pro ně výhodné, když nepotřebují v průběhu investice žádnou její část dostávat. A dluhopis má kvartální výplatu kuponu, což klient v případě potřeby může využívat dle svých preferencí.