Přibývá pojistek pro seniory. Jsou aktivnější a nechtějí zůstat na obtíž

I
když důchodce nemá příjem z pracovní aktivity, mohou mu vzniknout náklady
spojené například s léčbou zdravotních komplikací nebo s nutností
zdravotní péče, které bude třeba uhradit nad rámec veřejných zdrojů –
zdravotního pojištění či různých státních příspěvků. Pro penzisty, kteří nemají
dostatečné finanční rezervy a nemají se na koho spolehnout, tak pojištění
představuje vítanou alternativu, jak si zajistit případný zdroj financí pro
nenadálé situace.

Senioři
mají dle zkušeností z praxe nejčastěji zájem o cestovní pojištění, úrazové
pojištění či pojištění pohřbu. Častým problémem u těchto pojištění byl vstupní
věk a pro lidi v pokročilejším věku už bývalo složité pojištění sjednat
nebo bylo příliš drahé. V poslední době se to ale mění a pojistky lze
sjednat často až do věku 80 let. Větší cílení na seniory se projevilo i
v nabídce pojišťoven v letošním roce.

Informační
linka i speciální balíček

Pojišťovna
Kooperativa spustila informační a sociální linku MAJÁK, která je
k dispozici u některých produktů životního pojištění. Tato infolinka
pomáhá seniorům nejen ve zdravotních otázkách, jako je vysvětlení odborných
termínů či zajištění druhého lékařského názoru, ale i v sociální
problematice. Pracovníci linky pomohou třeba s vyřízením žádostí o různé
příspěvky, volajícím řeknou, kde jim zapůjčí zdravotní pomůcky nebo kdo jim
pomůže s péčí o domácnost. Průzkum pojišťovny ukázal, že orientace seniorů
v této problematice není zrovna bezproblémová a na internetu často
narážejí na nerelevantní či neaktuální informace.

Další
pojišťovnou, která letos rozšířila nabídku pojištění pro seniory, je Komerční
pojišťovna. Jedná se o cenově zvýhodněné úrazové pojištění „Senior balíček“,
které zahrnuje pojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu.  I řada dalších pojišťoven zpřístupnila svá
pojištění i pro starší klientelu, kdy navýšily vstupní věk do pojištění. Je to
logický krok. Senioři jsou dnes i ve vyšším věku aktivnější, tudíž mají o
úrazové pojištění zájem. Pojistka jim může pomoci uhradit náklady po úrazu,
spojené například s rehabilitací či lázeňskou péčí. Některé pojišťovny
v rámci úrazového pojištění poskytují i takzvané asistenční služby, kdy
v případě vážného úrazu pojišťovna zorganizuje péči o domácnost, donášku
jídla či léků, pohlídání domácích mazlíčků a další služby. Tyto služby jsou
však hrazeny pouze do určitého limitu v řádů tisíců korun.

Když
vlastní síly nestačí

Samostatnou
kategorií pojištění, která se nově rozvíjí, je pojištění dlouhodobé péče. Podle
současných odborných propočtů se každý čtvrtý dospělý do věku 80 let stane
závislým na pomoci druhých. Právě obavu, že budou někomu „na obtíž“, senioři
poměrně často zmiňují. Ztráta soběstačnosti ale nemusí znamenat konec
důstojného života ani přílišné zatížení příbuzných, jen je třeba počítat
s vyššími výdaji.

Náklady
na péči o člověka, který zůstává v domácím prostředí, ale potřebuje asistenci,
se mohou pohybovat okolo 10 až 20 tisíc korun měsíčně. Pokud je nezbytná
celodenní péče ve specializovaném zařízení, jsou náklady ještě vyšší. Příspěvek
od státu odstupňovaný podle stupně nesoběstačnosti činí od 880 Kč do 13 200 Kč,
což na ideální potřebnou péči nepostačuje. K doplnění potřebné částky může
dobře posloužit pojištění dlouhodobé péče. Další informace je možné zjistit
například na stránkách Péče.cz.

Moderní
verzi pojištění dlouhodobé péče pro seniory v ucelenější podobě aktuálně
poskytují dvě pojišťovny – Komerční pojišťovna a NN pojišťovna. Produkt od
Komerční pojišťovny má v tuto chvíli více omezení, například vstupní věk
je jen do 60 let a pojistka nekryje první a druhý stupeň bezmocnosti. Na
druhou stranu toto pojištění umožňuje sjednat jednorázové finanční odškodnění.

Pojištění
od NN pojišťovny poskytuje více možností, mimo jiné vstupní věk až do 70
let věku s možností konce pojištění až v 80 letech věku nebo možnost
odškodnění i v případě druhého stupně bezmocnosti.  Zajistit lze ale jen odškodnění ve formě
opakované výplaty (penze). U obou zmiňovaných pojišťoven lze však získané
finanční prostředky využít libovolným způsobem, ať již na zaplacení
ošetřovatelské péče v domácnosti nebo na pobyt v moderních domech pro
seniory s pečovatelskou službou.

Je
třeba doplnit, že při vstupu do pojištění se pochopitelně zkoumá zdravotní
stav. Pokud je však klient přijat a nic nezatají, tak bude pojišťovna
plnit i v případě, že snížená soběstačnost souvisí s jeho zdravotním
stavem před počátkem pojištění. Při nárokování odškodnění bude rozhodující
přiložit lékařské zprávy a rozhodnutí o přidělení příspěvku
na péči daného stupně. Podmínkou plnění je doba přežití v délce 180
dní ode dne vzniku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, pro který byl přiznán
příspěvek na péči. Z plnění jsou tak vyloučeny případy, kdy klient má
příspěvek na péči na období pár měsíců těsně před smrtí. Od přiznání
příspěvku na péči je však ve většině případů doba dožití mnohem delší a
pohybuje se do 10 let. Finanční
prostředky na zajištění důstojné péče se tak jistě hodí.

Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust