Prevence, jednoduchost a chytré aplikace. Koronavirus zrychluje změny v pojištění

Mezinárodní platforma Digital Insurance Agenda (DIA) upozorňuje na několik trendů, které se prosazují v době koronavirové. Jedním z nich je výraznější zájem klientů o pojištění zdravotních rizik, životní pojištění a větší pozornost věnovaná zdraví jako takovému. Podle DIA by měly na tuto poptávku reagovat i pojišťovny, a to transformací z ústavů, které spíše jen poskytují krytí rizik, v partnery, kteří budou svým klientům pomáhat těmto rizikům aktivně předcházet.

Typický příkladem je motivace klientů ke zdravému životnímu stylu. Již dnes i některé tuzemské pojišťovny poskytují pojištěným například slevy na pojistném, pokud nekouří nebo pravidelně sportují. Ještě více než doposud se v tomto ohledu dočkají využití aplikace, které pomáhají prostřednictvím mobilních telefonů nebo třeba stále více používaných chytrých hodinek a sportovních náramků monitorovat údaje o aktivitách nebo stravování. Očekává se, že pojišťovny začnou k tomuto účelu vyvíjet vlastní aplikace nebo se spojí s již existujícími platformami. V následujících letech se může stát standardem, že na základě podobných aplikací budou pojišťovny určovat cenu pojistného i posílat svým klientům preventivní doporučení, aby společně předcházeli typicky civilizačním onemocněním, jako je obezita či cukrovka.

Přítel v telefonu

Například pojišťovna Irish Life spojila síly s aplikací decadoo, která motivuje uživatele k dosažení a udržování návyků zdravého životního stylu, přičemž kombinuje patentované skóre zdraví s automatizovaným koučováním, aby uživatelům pomohla zlepšovat jejich zdravotní stav. U nás je v tomto směru průkopníkem pojištění mutumutu, které motivuje slevou na pojistném sportující klienty, nekuřáky a ty, kteří nezanedbávají preventivní prohlídky u lékaře.

Trendem je také rozvoj konzultací zdravotního stavu s lékaři
na dálku, aniž by museli pacienti docházet do ordinací. Využití telemedicíny
pomáhá se stanovením prvotní diagnózy i rychlejším získáním potřebné odborné
péče, čímž ve výsledku snižuje i náklady spojené s léčbou. Na podobném principu
fungují například služby Telemedico nebo Mediktor.

Přirozeně budou muset pojišťovny také svým klientům, ochotným
s nimi tato citlivá data sdílet, nabídnout dostatečné záruky, že údaje nikam
neuniknou a nebudou zneužity. To by nebylo dobré pro důvěru klientů v tento
nový přístup k pojištění. Některé pojišťovny proto spolupracují s externími
partnery a klienti mají možnost rozhodnout, zda jejich data budou dlouhodobě
uchovávána, či nikoliv.

Jednoduchá řešení na míru

Očekává se růst poptávky po pojistných řešeních ušitých na
míru podle potřeb konkrétních klientů. Dobrým příkladem je v tomto ohledu
havarijní pojištění, kde jsme tyto změny mohli pozorovat už v posledních letech
u vybraných pojišťoven i u nás. Pokud klient využíval automobil k pravidelným
cestám do práce a nyní pracuje z domova a s autem vyjede z garáže maximálně na
nákup nebo víkendový výlet, nebude chtít pravděpodobně platit stejnou částku,
jako by s autem jezdil každý den. A opět se ke slovu přihlásí aplikace, které
pomohou automaticky zaznamenávat například počet ujetých kilometrů za dané období
a podle toho flexibilně stanovovat cenu pojištění. I u nás se objevují první
pojišťovny, které určují cenu pojištění auta podle ujetých kilometrů.

Na ústup by se podle DIA měly dát pojistné podmínky
připomínající svým rozsahem spíše menší knihy. I bez koronaviru je znatelný
větší příklon klientů k jednoduchým, jasným a pochopitelným ustanovením.
Pojištění má být v nejisté době něčím, čemu lidé důvěřují a považují za oporu,
a ne za změť výluk a podmínek, kdy nebudou mít jistotu, zda smlouva to či ono
kryje. Patrné je to obzvlášť při sjednávání pojištění online, kdy jen málokdo
má čas a chuť sáhodlouhé smlouvy pročítat dopodrobna.

Ochrana dat a soukromí

Řada společností, jejichž zaměstnanci v posledních měsících
pracovali z domova, hodlá v tomto modelu v určitém měřítku postupovat i nadále.
Z řady domovů se tak stávají v podstatě kanceláře, a to včetně potřebného
vybavení a online propojených zařízení. Více než kdy dřív tak bude citelná
potřeba zaměstnavatelů bránit se proti kybernetickým rizikům, jako jsou
hackerské útoky nebo úniky citlivých firemních dat.

Stranou nezůstane ani pojištění domácností, které musí
reagovat i na stále narůstající počet chytrých spotřebičů, vzájemně propojených
v internetu věcí. Standardem se dříve či později stane, že kvalitní pojištění
domácnosti nebude chránit klienty jen před následky klasických pohrom typu
požár nebo vytopení sousedem, ale i proti tomu, že „chytrá“ domácnost způsobí
například po útoků hackerů svým majitelům škody – zneužitím ukradených údajů
nebo zničením konkrétních spotřebičů. I nedávné útoky na české nemocnice
ukázaly, že pro schopné hackery není problém paralyzovat zdravotnická zařízení,
a děr v zabezpečení by dokázali jistě zneužít i u běžných domácností.

Posílená bude i role finančních poradců, kteří ale musí mít
přehled o dění v pojistné oblasti, aby dokázali na potřeby klientů pružně
reagovat a byli schopní jim na rychle se měnícím trhu doporučovat taková
řešení, která budou nejlépe vyhovovat jejich potřebám. A dokázali rozlišit
skutečnou kvalitu od nablýskaných, moderně se tvářících pojistek, které ale
budou v reálu neúčinné. I v době koronavirové totiž na trhu zůstanou pojištění
dobrá a špatná.

Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust