Porazit teď inflaci se spořicím účtem v bance nejde. Na co si dát pozor u alternativ?

Chtít porazit více jak dvouprocentní inflaci
s běžným, respektive spořicím bankovním účtem je momentálně v České
republice nesplnitelný úkol. Nízké úrokové sazby napříč trhem způsobily, že i
banky u stávajících účtů podstatně omezily úročení uložených peněz a do
budoucna avizují ještě další snižování.

Aktuálně se u klasických spořicích účtů
v tuzemských bankách dostaneme nejvýše na úročení jedním procentem ročně,
spíše ale na desetiny procenta. Při bližším pohledu navíc zjistíme, že sazby
nabízející toto zhodnocení se vztahují jen na omezené částky, často sazba
klesne až k nule pro veškeré vklady nad sto tisíc korun.

Pro nižší částky, které potřebuje mít člověk
rychle po ruce, je spořicí účet momentálně vhodnou možností, ale znovu
připomínám, že o nějakém reálném zhodnocování peněz v tomto případě nemůže
být řeč, protože úroky pokrývají inflaci jen částečně.

Peníze pod zámkem

O něco veselejší je obrázek u bankovních
termínovaných vkladů, kdy peníze na účet uložíte na konkrétní dobu, po kterou
s nimi nebudete hýbat. U termínovaných vkladů na jeden rok se úrokové
sazby pohybují v bankách i nad jedním procentem, v případě uložení peněz
na pět let už přesahují i dvě procenta. V případě termínovaných vkladů je
ale potřeba myslet na několik věcí.

Člověk by měl takto uložit skutečně jen peníze,
u kterých minimálně předpokládá, že je po danou dobu nebude potřebovat. Ne, že
by v případě nutnosti nešly z termínovaného účtu vybrat, ale peníze
nebudete mít v ruce hned jako u spořicích účtů, a navíc vám při předčasném
výběru banka pravděpodobně naúčtuje poplatek v podobě určitého procenta
z uložených peněz (zpravidla 0,5 až 5 %). Předčasný výběr tak může uložení
peněz na termínovaném vkladu ve výsledku prodražit.

Pozornost věnujte také řádnému ukončení
termínovaného vkladu. U jednorázového vkladu vám po uplynutí sjednané doby
banka peníze vrátí. Druhou možností je revolvingový vklad, kdy se po uplynutí
lhůty vklad automaticky prodlouží na stejné období, pokud banku předem
neinformujete o opaku. V případě druhé možnosti je tak potřeba hlídat,
abyste dali bance včas vědět, pokud budete chtít mít už peníze volně k
dispozici.

Na rozdíly můžete narazit také v oblasti
úročení. Úroky se připisují například jednou za rok k vkladu a dál se
s ním zhodnocují, nebo je banka v pravidelných intervalech vyplácí
přímo klientovi. Méně obvyklou variantou je, že banka nebo spořitelní družstvo
(viz dále) vyplatí úrokový výnos dopředu.

Bankám konkurují záložny a družstva

Ve výši úrokových sazeb mají tradiční banky
konkurenci v družstevních záložnách či spořitelních družstvech, pro které
se v češtině vžil minulostí trochu zprofanovaný název kampelička. Nabízejí
v některých případech už poměrně zajímavé zhodnocení. Například u
termínovaného vkladu na deset let se můžeme dostat i nad tři procenta
zhodnocení ročně. Stejně jako v bankách jsou i vklady v kampeličkách
pojištěny až do výše něco přes 2,5 milionu korun (ekvivalent 100 tisíc eur).

Ptáte se, kde je háček? Ano, i zde jsou na
místě určitá „ale“. Chcete-li své peníze vložit do záložny nebo spořitelního
družstva, musíte se stát jeho členem. Spolu s termínovaným vkladem tak
musíte vložit i členský vklad, a to v poměru 1:10. Na něj se už pojištění
nevztahuje. Reálně tak má člověk pojištěno jen cca 90 procent celkového vkladu
do družstva a úroky. V kampeličkách (a některých bankách) se můžeme setkat
i s tzv. podřízenými vklady, kde zhodnocení například při uložení na sedm let
přesahuje pět procent, ale tyto vklady už nejsou pojištěné vůbec.

Pohled na aktuální nabídku účtů v bankách nebo kampeličkách tak dává jasně tušit, že ti, kdo chtějí své finance zhodnocovat nad hladinou inflace, musí přistoupit k určitému riziku nebo přijmout podmínku, že s penězi nebude stanovenou dobu manipulovat. Současná nabídka investičních produktů, například podílových fondů, je nicméně velmi široká a lze v ní najít i velmi konzervativní strategie, které přinášejí při rozumné míře rizika zajímavé zhodnocení.

Jiří Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust