Podnikové dluhopisy – investiční hit posledních let. Otestujte své znalosti

Před několika lety se na českém trhu začaly objevovat ve velkém vedle státních také tuzemské podnikové dluhopisy. Firmy si uvědomily, že být plně závislé na bankách pro ně není optimální, a proto si začaly peníze půjčovat i pomocí dluhopisů – od investičních společností i běžných investorů. Loni vydávaly české finanční skupiny i jednotlivé firmy dluhopisy jako na běžícím pásu, za rok 2017 bylo v České republice více než 20 korporátních emisí s objemem přes 120 miliard korun. „Firmy mimo jiné očekávají další růst úrokových sazeb, s emisemi dluhopisů tak neotálejí, dokud jsou pro ně na trhu výhodné podmínky,“ říká Jiří Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust.

Pro drobné investory se staly podnikové dluhopisy vítaným způsobem, jak zhodnotit volné finanční prostředky, které navíc v minulých letech ležely na běžných účtech víceméně ladem. Princip firemních dluhopisů je jednoduchý – společnost, která například potřebuje financovat svůj další rozvoj, vydá dluhopisy v určitém objemu a nabídne je ke koupi investorům – vypůjčí si tak od nich na předem stanovou dobu a za předem domluvený úrok peníze. Po uplynutí doby firma investorovi půjčku splatí, navýšenou o domluvené zhodnocení, které se může pohybovat například okolo čtyř procent za rok. Ani podnikové dluhopisy – ostatně jako každá jiná investice – ale nejsou bez rizika. Obecně platí, že čím vyšší úroky firma nabízí, tím rizikovější investice může být. Investor pak nemusí dosáhnout na avizované zhodnocení, a dokonce se mu nemusí vrátit ani celá investovaná částka, například v případě, že by firma zkrachovala nebo se dostala do jiných zásadních problémů. Rozhodně se tedy vyplatí, kupovat dluhopisy firem, které už mají na trhu nějakou historii, mají vybudované zázemí a podnikají v perspektivních oborech.

Na trhu existuje i alternativa, a tou jsou otevřené podílové fondy, které nakupují firemní dluhopisy ve velkém. Investor se pak stává spolupodílníkem těchto fondů, výhodou je, že svůj podílový list může kdykoliv prodat, správcovská společnost má povinnost dluhopis odkoupit. V podílovém fondu je většinou několik desítek dluhopisů, dochází tedy k rozložení rizika až mezi několik desítek emitentů.

Otestujte své znalosti o základních pojmech a pravidlech, které jsou s investováním do dluhopisů spojeny.

(správné odpovědi najdete na konci kvízu)

1. Které z těchto práv nemá držitel dluhopisu?
a) Právo na výplatu jistiny.
b) Právo podílet se na řízení firmy.
c) Právo na svolání schůze vlastníků dluhopisů.

2. Kdo je emitent?
a) Osoba vydávající dluhopisy nebo jiné finanční/investiční nástroje.
b) Osoba schvalující prospekty dluhopisů.
c) Osoba, která si dluhopis kupuje na burze.

3. Kdo může vydat dluhopis?
a) Jak právnické, tak fyzické osoby.
b) Jen právnické osoby.
c) Jen fyzické osoby.

4. Jak se jmenuje dokument, který schvaluje ČNB a který obsahuje podstatné náležitosti dluhopisu, jako jsou rizikové faktory, informace o použití prostředků z emise, informace o emitentovi a o obchodovatelnosti dluhopisu.
a) Podnikatelský plán.
b) Prospekt.
c) Emisní podmínky.

5. Co je kovenant?
a) Závazek společnosti chovat se určitým způsobem, například nepřekračovat konkrétní míru zadlužení a podobně.
b) Právo investora na odkup dluhopisu předčasně.
c) Povinnost investora uložit listinné cenné papíry k depozitáři.

6. Jaké dluhopisové nabídky mohou být neveřejné?
a) Všechny, pokud emitent nevyužívá webovou prezentaci k prodeji dluhopisů.
b) Jen nabídky do 149 investorů, nebo do milionu EUR celkového objemu nebo určené profesionálním investorům.
c) Neveřejné nabídky jsou zakázané pro retailové investory, v rámci profesionálních investorů jde vždy o neveřejné nabídky.

7. Jaký dokument musí být povinně zveřejněný současně s dluhopisem?
a) Emisní podmínky (mohou být obsaženy v prospektu).
b) Finanční výkazy minimálně za poslední rok.
c) Daňové přiznání za poslední 3 roky.

8. Jakým ukazatelem se nejčastěji měří schopnost podniku dostát svým závazkům?
a) Pasivita.
b) Likvidita.
c) ROE.

9. Který ukazatel nám pravděpodobně řekne, zda bude podnik schopný generovat dostatečný zisk na platbu úroků z dluhopisů?

a) Úrokové krytí.
b) Dluhový strop.
c) Poměr mezi vlastními a cizími zdroji.

10. Co je seniorní dluh?
a) Dluh, který je vydaný dříve (starší).
b) Dluh, který bude splacen až v horizontu 10 a více let.
c) Dluh, který je nadřazený ostatním dluhům společnosti.

 
Správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9a, 10c