Pod lupou: MojePojištění Komerční pojišťovny

V nabídce Komerční banky a Modré pyramidy se v druhé polovině letošního roku objevilo nové pojištění nemovitostí a domácností. Vzhledem k tomu, že se tato produktová novinka odchyluje od některých již zažitých pravidel majetkového pojištění, zaslouží si podrobnější rozbor.

V posledních měsících se objevilo v majetkovém pojištění několik novinek. Jmenujme například nové pojištění Domov od Allianz, nebo Můj majetek od České pojišťovny. Možná zajímavějším produktem je však MojePojištění od Komerční pojišťovny, které se prodává již několik měsíců, ačkoliv s ním není spojena tak velká marketingová kampaň. Finančním poradcům zatím není k dispozici, nicméně se s ním mohou setkat v nabídce Komerční banky a Modré pyramidy. I když tímto pojištěním nelze pojistit veškeré situace a má rovněž některé nevýhody, v těch skutečně podstatných parametrech si vede velmi dobře.

Bez rizika podpojištění

Jedním z nešvarů běžných majetkových pojistek je to, že pojišťovna nenese za nic odpovědnost. V podmínkách naleznete ustanovení, že pojistnou částku si na vlastní odpovědnost stanovuje klient. Ten tak stojí před problémem, jak správně ohodnotit svůj majetek z pohledu pojišťovny, neboť hodnota stanovená oceňovacím znalcem či bankou není to samé jako pojistná hodnota, kterou vyžaduje pojišťovna. Pokud hodnotu nemovitosti nestanovíte při sjednání pojištění správně a pravidelně ji neaktualizujete, vystavujete se riziku takzvaného podpojištění. To jednoduše znamená to, že pojišťovna krátí každé plnění, a to i v případě, že vzniklá škoda je nižší, než pojistná částka uvedená ve smlouvě. Výhodou produktu od Komerční pojišťovny je to, že toto riziko odpadá. Pojišťovna totiž podpojištění neuplatňuje v pojištění nemovitosti ani domácnosti.

Bez krácení plnění z důvodu opotřebení majetku

Pojišťovny se často chlubí, že z pojištění domácnosti vyplatí plnění v nových cenách. To znamená, že při škodě na majetku vyplatí ve výši, která je potřebná k nákupu stejné, ale nové věci. Nezohledňuje se tak opotřebení, protože vyplacená částka by byla příliš nízká a klient nemusí hledat stejně starou věc po bazarech, nehledě na skutečnost, že se mu ji nemusí za danou cenu vůbec podařit koupit. Nešvarem běžných pojistek však je, že nová cena neplatí vždy. V podmínkách často naleznete ustanovení, že u oděvů, obuvi, nábytku či elektroniky starší 1 až 3 roky, není v nových cenách plněno. Tato výluka v podmínkách produktu MojePojištění není a v nových cenách se plní i v těchto případech. Jedinou výjimkou jsou cennosti a zvířata, kdy plnění probíhá v méně štědrých časových cenách.

Bez mnoha limitů

Někteří klienti se domnívají, že pojišťovna vyplatí při škodě vždy plnění až do výše pojistné částky, která je uvedena na smlouvě. To však není pravda. U určitých typů majetků či pojistných nebezpečí nevyplatí pojišťovna částku, která přesahuje takzvaný limit. Ten u běžných majetkových pojistek najdeme například u rizika zkratu či přepětí, zatečení atmosférických srážek, vandalismu, rozbití skla, u jízdních kol, někdy i u elektroniky a sportovních potřeb. Tento typ limitů v produktu MojePojištění není a pojišťovna tedy plnění nekrátí. Některé limity pojišťovna stejně jako konkurence uplatňuje, ale je jich méně. Jde například o limit u cenností a zejména u majetku uloženého ve vedlejších či společných prostorách. Většina limitů je však přijatelná. Jmenujme například štědrý limit 9 tis. Kč na náklady spojené se zabouchnutými dveřmi z důvodu zapomenutých či ztracených klíčů.

S odpovídajícím krytím vodovodních rizik

Dalším nešvarem je to, že takzvané all-risk pojistky nezahrnují veškerá pojistná nebezpečí. Zřetelné je to zejména u častých vodovodních škod. Voda může způsobit mnoho škod. Pojišťovny však běžně kryjí pouze riziko záplavy, povodně, zatečení atmosférických srážek, únik vody z vodovodního zařízení či porouchané pračky. Nebývají však hrazeny škody vzniklé vystoupnutím vody z odpadního potrubí, ztráta vody uniklá z vodovodního zařízení či škody způsobené únikem vody z akvária. MojePojištění zahrnuje volitelně nejen riziko povodně a záplavy, ale veškeré výše uvedené škody způsobené únikem vody. S vodovodními škodami souvisí i úhrada poškozeného potrubí a nákladů s nimi související (tj. vysekání, zazdění, výměna části obkladů nebo dlažby). Když již běžné majetkové pojištění kryje riziko prasknutí potrubí (mrazem, přetlakem), tak obvykle se hradí škodu v rozsahu nákladů na pořízení 2m potrubí a s dalšími náklady ve výši max. 5 tis. Kč. MojePojištění hradí 5m potrubí a náklady až 10 tis. Kč.

S některými nevýhodami

MojePojištění Komerční pojišťovny nemusí splňovat i přes výše uvedené nesporné výhody veškeré představy všech klientů. Tímto pojištěním například nelze pojistit hotovost, osobní věci, jízdní kolo zaparkované u obchodu či drahou okrasnou zahradu před domem. Limit ve výši 10 % ze sjednané pojistné částky na majetek uložený ve vedlejších a společných prostorách (např. garáž, stodola, kolárna, kočárkárna atd.) nemusí vyhovovat klientům, kteří na těchto místech ukrývají drahý majetek. Rovněž za účelem pojištění vestavěného nábytku a kuchyňské linky, byť pevně spojené s nemovitostí, nepostačuje sjednat levnější pojistku nemovitosti, ale je nutné sjednání pojištění domácnosti. V pojistných podmínkách také není výslovně zahrnuto hrazení souvisejících nákladů na vyčištění či vysušení nemovitosti po škodě způsobené pojistným nebezpečím. Pojištění také nezahrnuje stále častější pojištění pozáručních oprav spotřebičů či jiné „perličky“.

Shrnutí

Produkt MojePojištění je z mého pohledu příjemným překvapením. Jde o jednoduché a přitom kvalitní pojištění, které může být v mnoha ohledech inspirací i pro ostatní pojišťovny. I na přepážkách bank je tudíž možné najít kvalitní produkty a opětovný vstup Komerční pojišťovny do segmentu neživotního pojištění se v zásadě povedl. Ačkoliv je základní výše pojistného nastavena relativně vysoko, obchodní sleva může dosáhnout až 30 % z pojistného (10 % za propojištěnost a až 20 % z rozhodnutí poradce). To naznačuje, že cena za odpovídající kvalitu nemusí být zdaleka nijak přemrštěná. Jedinou neznámou tak zůstává pouze kvalita poradenství a servisu poskytnutá bankovními pracovníky.

Článek vyšel v časopise Profi Poradenství & Finance.