Pesimistické odhady o hypotékách se nenaplnily. Co přinese letošní rok?

Rok 2018 byl pro úvěry na bydlení opět rekordním. Vsadil by si na to asi málokdo, vzhledem k přelomovým událostem, které jsme loni v oblasti regulace hypotečního trhu a vývoje ekonomiky zaznamenali. Čekají nás letos podobné zvraty?

Podle údajů České národní banky poskytly loni bankovní a další ústavy nové úvěry na bydlení v celkové hodnotě 232 miliard korun oproti 217 miliardám v roce předcházejícím. Částka představuje součet hypoték a dalších druhů úvěrů, především pak těch ze stavebního spoření. Pokud bychom porovnávali jen nové hypoteční úvěry, tak těch banky poskytly loni za 187 miliard korun oproti 174 miliardám v roce 2017. Jsou to překvapivá čísla, trh očekával, že objem poskytnutých hypoték bude nižší.

Důvody k tomu byly jasné. Loni v říjnu zpřísnila ČNB pravidla pro posuzování ukazatelů DTI a DSTI. Tyto ukazatele vyjadřují výši celkových dluhů klienta k jeho čistému ročnímu příjmu, respektive výši všech splátek dluhů vztaženou k čistému měsíčnímu příjmu. Zpřísněním chtěla ČNB zchladit údajně přehřáty hypoteční trh a také omezit počty „rizikových klientů“, kteří by se v budoucnu mohli dostat do problémů se splácením svého závazku, například při zhoršení ekonomické situace. Zájem o hypotéky v průběhu roku kolísal, aktivita žadatelů narostla výrazně před tím, než v říjnu začaly platit výše zmíněné změny podmínek. Do konce roku pak zájem o hypotéky vykazoval naopak sestupný trend.

Sprintující úrokové sazby

Výrazným faktorem, který se do hypoték promítl, byl růst úrokových sazeb. Jejich hodnota se zvyšovala už od počátku roku, ale v jeho závěru to byl sportovní terminologií vyloženě sprint. U řady bank tak ceníkové ceny hypoték přesáhly hranici tří procent.  V kombinaci se zpřísněním DTI a DSTI posunuly vyšší úrokové sazby vzhůru také hranici, kolik musí člověk vydělávat, aby na hypotéku dosáhl.

Růstu úrokových sazeb se snaží využít stavební spořitelny a nekopírují, pokud je to možné, trend růstu sazeb bankovních. Zatím se jim to daří a stavebním spořitelnám to přináší i nové klienty. Objem úvěrů stavebních spořitelen na konci třetího čtvrtletí roku 2018 byl o pět procent vyšší než za stejné období na konci roku 2017.

Klienti pochopili, že je třeba více spořit

Byť dopadl rok 2018 lépe, než se čekalo, ve světle vývoje ze závěru roku by mohl být výhled na rok 2019 pesimistický. Ovšem je potřeba si uvědomit, že ke konci roku se sešlo více podnětů, které se v dalším roce opakovat nebudou. Ano, ČNB předpokládá, že sazby budou opět mírně stoupat, ale již se k nim nepřidá „šok“ v podobě přísnější regulace. Objem a počet hypoték v letošním a možná i v příštím roce poklesne, ale trh si postupně na podmínky zvykne. Klienti si již teď postupně uvědomují, že bude potřeba připravit se na pořízení bydlení dopředu, především si vytvořit dodatečný polštář vlastních prostředků, aby výše úvěru nebyla na hranici dostupnosti. Koneckonců, je to tak pro ně i bezpečnější.

Naproti trendu u hypoték by u úvěrů ze stavebního spoření mohl dojít k mírnému nárůstu, především u nezajištěných menších úvěrů využívaných na rekonstrukce. Omezení DTI a DSTI vzhledem k relativně nízkým objemům nebude tak časté a reakce na zvyšování úrokových sazeb, které jsou standardně vyšší, je velmi pozvolná. Výhled je tak u úvěrů ze stavebního spoření lehce optimistický.

Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust