Nový rekord (Týden 14)

Aby nebylo stimulům podle aktuálních makroekonomických dat
dobře fungující ekonomiky dostatek, přišel se svojí iniciativou také úřadující
prezident Spojených států Joe Biden. Ten připravil o něco rozměrnější balík,
jehož objem by měl být vyšší než dva biliony dolarů a měl by být
v následujících osmi letech směřován na infrastrukturní projekty.

Nové peníze mají akciové trhy a s nimi spojení investoři velice rádi a tak
není překvapením, že se hodnoty nejširšího indexu SP500 nacházejí nejvýše od
doby panování královny Kleopatry.

A optimistická nálada na trzích pravděpodobně ještě nějakou
dobu vydrží. Svědčí o tom dvě křivky pod cenovým grafem indexu ukazující, jak
moc velcí i menší investoři a obchodníci zajišťují svoje aktuální pozice na
indexu PUT opcemi. Zda se tedy, že se aktuálně nikdo ničeho neobává.

To, že si největší světová ekonomika vede velice dobře, potvrdila
v uplynulém týdnu také zveřejněná makrodata. Skvělých čísel jsme se
dočkali zejména z trhu práce. Americká ekonomika vytvořila
v uplynulém měsíci téměř milion nových pracovních míst, což je údaj, který
s velikou rezervou překračuje analytický odhad. Na mimořádně rychlý rozvoj
ve výrobní sféře ukázal ISM Manufacturing Index, jehož ohlášená hodnota je
nejvyšší od roku 2004! Podobné je to s hodnotou ISM Services PMI indexu
mapujícího vývoj v nevýrobní sféře. Opravdu si nejsem jistý, jestli je
takovou ekonomiku nutné masivně podporovat a předhánět se v tom, kdo
zabalí a předloží větší balíček.

Pokud je často omílaná investiční mantra, tedy to, že
akciové trhy nereflektují současnou situaci, ale naopak vidí do budoucnosti
pravdou, pak bych byl docela žádostiv vědět, jaké další dosud neznámé pozitivní
zprávy svým prudkým pohybem vzhůru předvídá. Moje téměř dvacetiletá zkušenost
spíše svědčí o tom, že trh je „forward looking“ snad pouze před koncem recesí
(snad proto, že si to investiční průmysl přeje), zatímco na konci dlouhodobého
růstového trendu o svojí prozíravost přichází a nevidí si ani na špičku nosu a
propadem je vždy překvapen. 
V cenách dnes tedy máme silnou a rychle rostoucí ekonomiku a
také balíčky „jaké svět neviděl“. Co je ale dál? Co trh vidí a my o tom nevíme?

Václav Pech, člen investičního výboru Broker Trustu