NN ORANGE RISK: seznamte se změnami!

ORANGE RISK je první produkt z nové produktové řady „nové“ NN.  Je to čistě rizikové životní pojištění. Na podzim je již ohlášen upgrade současného NN Blue na NN Orange Bonus (budou tvořit základ produktové nabídky NN – NN Orange Risk pro ty, kteří vyžadují čistou „rizikovku“ a NN Orange Bonus bude pro ty, kterým nevadí platforma investičního životního pojištění). Varianty pojištění NN SMART a NN ŽIVOT však zatím zůstávají stále v platnosti.

Pojišťovna NN deklaruje strategii
zaměření na velká rizika s cílem poskytovat nejlepší poměr cena/kvalita na
trhu. Další zajímavá vlastnost je, že většina krytí má nějakou základní formu
krytí a k tomu je možné doplnit v případě zájmu ještě další
rozšíření.

Mezi nejdůležitější produktové úpravy patří:

Nižší pojistné a systém slev

Minimální pojistné bylo sníženo na 300 Kč měsíčně. Sleva za výši celkového pojistného činí 10, 15 či 20 % – motivace pro vyšší pojistnou ochranu a pojištění více osob na jedné smlouvě.

Pojištění rizikových sportů

Paušálně již nejsou vyloučeny
rizikové a profesionální sporty – mnoho jich je možné pojistit
s přirážkou, příp. se lze domluvit na výluce a zachování ceny.

Výhodnější progrese a nižší pojistné pro „děti“

V úrazovém pojištění
proběhla celá řada změn. V pojištění
trvalých následků úrazu byl nově přidán tarif PREMIUM, u kterého se progrese
počítá již od 21 % tělesného poškození a vyplácí se až 10násobek pojistné
částky (při 100 % tělesného poškození). Denní odškodné bylo opět sloučeno do
jediného tarifu, přičemž je opět možné připojistit progresivní plnění. Dětské
sazby platí do věku 26 let. Upravené jsou oceňovací tabulky i rizikové skupiny.
 

Nové částečné plnění u pojištění závažných onemocnění

Aegon byl znám netradiční kombinací základního pojištění závažných onemocnění s možností připojištění závažných zdravotních následků. Tento koncept je zachován, přičemž při méně závažné komplikaci (např. rakovině in-situ) je možné získat částečné plnění ve výši 12,5 %. Jde i o případy, kdy ostatní pojišťovny neplní. Rovněž byla zkrácena doba přežití a posunut maximální výstupní věk.

Nová konstrukce pojištění invalidity s garancí

U rizika
invalidity platí, že je vyplaceno vždy max. plnění odpovídající pojistné částce
pro „Invalidita 3“ (při přiznání invalidity určitého stupně se sníží invalidita
všech vyšších stupňů o vyplacené plnění a současně zanikne invalidita nižších
stupňů). Invalidita „4. stupně“ (snížená soběstačnost) je nově jako samostatné
připojištění, které může zůstat na smlouvě i po přiznání invalidity 3. stupně.

Byl zrušen tzv.
časový test a zvýšily se limity pro underwriting i dokládání příjmu u
invalidity 1. stupně (z dnešního 1 mil. Kč na 2 mil. Kč). Rovněž je
v podmínkách uvedena garance zachování podmínek při případném zhoršení
podmínek pro uznávání invalidity jednotlivých stupňů ze strany státu.

Změn oproti předchozím produktovým tarifům je ještě o něco více. Například ojedinělé pojištění dlouhodobé péče má nyní větší variabilitu a čekací dobu 3 měsíce. Pozitivní úpravy zaznamenalo i pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace. S kompletními změnami se můžete seznámit i v metodikách ŽP v BeTy.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu