Nepojistit si riziko duševní choroby je jako mít pojištěné jen tři čtvrtiny auta

Duševní choroby jsou
nejen samostatnou diagnózou, ale i doprovodnou nemocí u řady civilizačních
onemocnění, jako jsou rakovina, problémy pohybového ústrojí a další. Deprese či
úzkosti se mohou projevit i po jakémkoliv jiném onemocnění. Cesta k uzdravení
a návrat do společnosti je navíc často komplikovanější než u onkologických
onemocnění. V posledních letech počet psychických nemocí významně narůstá
a odborníci varují, že tento trend bude i vzhledem ke koronavirové krizi ještě
více sílit.

Stejně jako jiné
vážné nemoci a úrazy mohou i psychické nemoci vést k dlouhodobé pracovní
neschopnosti, invaliditě, či dokonce ke spáchání sebevraždy. Statistiky uvádějí,
že ročně si u nás vezme život přes 1 300 lidí a v 90 procentech
případů jde o následek nějaké psychické poruchy. Ty jsou také druhou
nejčastější příčinou invalidity. Jejich podíl je již celá jedna čtvrtina. Tedy
u každé čtvrté invalidity je přítomna i psychická porucha. Když si sjednáte
životní pojistku, která bude obsahovat tuto výluku, je to, jako byste si
pojistili jen tři čtvrtiny auta. Ne u každé pojišťovny ale v případě
pojištění psychických chorob pochodíte.

Pozor na
výluky

Například u pojištění
pracovní neschopnosti neuplatňuje výluku na psychické nemoci pouze jediná
pojišťovna, a to Komerční pojišťovna u pojištění Mutumutu. V ostatních
případech je uplatněna výluka nebo je kryto pouze minimum případů. Kryty mohou
být například jen psychické nemoci po úrazu či tzv. organické duševní poruchy,
jejichž podíl je na celkovém počtu psychických onemocnění zanedbatelný.

U pojištění
invalidity je už situace jiná, byť pojišťovny přistupují k jednotlivým
stupňům invalidity různě. U závažných stavů je jejich ochota krýt i
psychiatrické příčiny vyšší než u těch nižších. Především u prvního stupně
invalidity pojišťovny často uplatňují výluku nebo kryjí jen minimum případů. Výluku
na psychické nemoci u žádného stupně invalidity nenajdete pouze u vybraných
produktů Pojišťovny AXA, ČSOB Pojišťovny, Komerční pojišťovny, NN pojišťovny,
Simplea pojišťovny a pojišťovny You Plus. Ale pozor, uvedené platí jen v
případech, kdy duševní problémy nepřivodí konzumace alkoholu a jiných návykových
látek.

Jednotnější
přístup je u pojištění smrti úrazem a nemocí, kdy naprostá většina pojišťoven
plní za sebevraždu, která je spáchána po dvou letech od uzavření pojistné
smlouvy. Určitá omezení však najdete u některých produktů Allianz pojišťovny,
České podnikatelské pojišťovny a ČSOB Pojišťovny. A opět se do hry dostává i
alkohol, protože některé pojišťovny budou plnění krátit, pokud by se potvrdilo,
že klient spáchal sebevraždu po požití alkoholu.

Řešením může
být více pojistek

Co si
z toho odnést? Stejně jako u všech ostatních rizik je třeba i
v případě duševních nemocí a poruch číst podrobně pojistné podmínky,
abychom jasně věděli, na čem stojíme, kdy nám pojištění pomůže a kdy pojišťovna
plnit nebude.

Zároveň by ale výluka
na psychické či psychiatrické diagnózy rozhodně neměla být jediným parametrem,
podle kterého budeme pojišťovnu vybírat. Faktorů, které vypovídají o kvalitě
pojištění, je více. V některých případech je optimální uzavřít více než
jedno pojištění, protože těžko budeme hledat jen jedinou pojišťovnu, která by
měla nejlepší podmínky pro všechna rizika, která budeme chtít do smlouvy zahrnout.
Například na pojištění smrti a invalidity může vycházet dobře jedna pojišťovna,
zatímco na pojištění pracovní neschopnosti jiná.

Z výše uvedeného vyplývá, že k sestavení kvalitního pojistného plánu by měl člověk přizvat finančního poradce, který může porovnávat a kombinovat nabídky více pojišťoven. 

Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust