Mají se pojišťovny a finanční poradci bát Mutumutu?

Český startup Mutumutu již běží na plné obrátky. Opravdu se však jedná o jednoduše geniální životní pojištění, které má změnit trh životního pojištění?

O Mutumutu jste již jistě slyšeli. Jde o technologický startup, kterému nechybí sebevědomí. Tvrdí o sobě, že změnil způsob pojištění života, přestože stojí teprve na začátku. Jde o největší vlastní projekt studia Creative Dock, které má za sebou známé a dnes již zaběhlé projekty jako Zonky či HoppyGo. Mutumutu je pojišťovacím zprostředkovatelem, pojišťovnou však není. Zázemí tomuto projektu poskytuje Komerční pojišťovna.

Pojištění velkých rizik přes internet

Co tedy Mutumutu přináší? Především jednoduché životní pojištění s možností finanční úspory v případě, kdy se pojištěný klient aktivně a dlouhodobě bude starat o své zdraví. Pojistnou smlouvu s minimální platbou 200 Kč měsíčně lze uzavřít pro nejvýznamnější životní rizika: smrt, invaliditu všech stupňů a pracovní neschopnost od 60. dne (bez zpětného plnění). Jednoduché podmínky pojištění mají pouhých 6 stran a mají být vstřícné klientům, a to i z pohledu výluk. Samotné pojištění se uzavírá výhradně přes internet, a to zaplacením dohody zaslané na email zájemce o pojištění. Veškeré případné změny probíhají on-line a prostřednictvím potvrzovací SMS.

Cenová motivace ke zdravému životu

Hlavní odlišností Mutumutu je skutečně aktivní motivování pojištěných ke zdravému životnímu stylu. Klientům se může vrátit až 30 % ze základního měsíčního pojistného zpět přímo na jejich účet. 20 % se vrací každý kvartál za splnění cílů pro běh, chůzi nebo jízdu na kole. Za nekouření náleží vratka 5 %, stejně tak za každoroční návštěvu praktického lékaře. Podmínky tohoto preventivního programu nejsou sice garantovány, ale změny se očekávají směrem k lepšímu. V budoucnu má být poskytována sleva například i za zdravé stravovací návyky. Samotné plnění stanovených pohybových aktivit je prováděno prostřednictvím mobilní aplikace Mutumutu, která získává data z aplikací AppleHealth a GoogleFit. Na rozdíl od některých zahraničních pojišťoven však zatím Mutumutu nenabízí možnost bezplatného získání chytrých hodinek.Pozn. Výpočty pro pojistnou dobu do 65 let věku pojištěného (s nerizikovým zaměstnáním)

Zdroj: Mutumutu.cz

Zdravotní stav se zkoumá

Zdravotní stav zájemců o pojištění se ve zdravotním dotazníku zkoumá za posledních 10 let. Pojišťovna má možnost po prozkoumání zdravotního stavu uplatnit individuální výluku nebo zájemce o pojištění nepřijmout. Ohledně výluky na předchorobí najdeme v podmínkách pojištění následující větu, která popisuje situaci, na kterou se pojištění nevztahuje: „Pokud je důvodem pojistné události Vaše vrozená vada nebo nemoc, která se projevila nebo byla diagnostikována před tím, než jste se pojistil nebo z důvodu úrazu, který se Vám přihodil před sjednáním pojištění, i když se jeho následky projevily po vzniku pojištění, pokud jste je neuvedl při sjednání pojištění nebo při žádosti o jeho změnu.“ Toto může vyvolávat různé výklady, sama pojišťovna však tvrdí, že výluku na předchorobí neuplatňuje. Pokud klient pravdivě vyplní zdravotní dotazník a je do pojištění přijat bez dodatku, tak má být plněno i za události, které souvisejí s jeho zdravotní situací existující před počátkem pojištění.

Hlavní výhody

– Jednoduchost sjednání, důraz na vážná rizika a stručnost podmínek pojištění

– Některé výluky v tomto pojištění nenajdeme (kryty jsou i psychické příčiny pracovní neschopnosti či nemožnost přezkoumávat zdravotní stav při státem uznané invaliditě)

– Oproti tradičním produktům nižší cena pojištění při pravidelném aktivním životním stylu, tj. finanční motivace k lepšímu zdraví

Hlavní nevýhody

– Omezené možnosti v podobě přísných konstrukcí a limitů pojistných částek (např. smrt lze pojistit jen na 3,5 mil. Kč a pouze na konstantní částku; druhý stupeň invalidity lze pojistit jen na 50 % důchodu pro třetí stupeň a první stupeň jen na 30 %, přičemž jednorázovou výplatu nelze pro invaliditu sjednat)

– Některé výluky jsou přísnější (výluka na sebevraždu, přísnější přístup k událostem v příčinné souvislosti s požitím alkoholu, výluka na některé adrenalinové sporty)

– Sdílení osobních informací s pojišťovnou

– Bez poradenství a zohlednění konkrétní situace klienta (pojištění je automaticky nastavováno na dorovnání případných státních dávek do 100 % čistého příjmu před pojistnou událostí)

Shrnutí

Mutumutu zatím není díky některým omezením skutečnou revolucí v českém pojišťovnictví, ale může ji odstartovat. Již na počátku svého působení dokázal tento startup odstranit některé nešvary produktů tradičních pojišťoven. To již samo o sobě stojí za pochvalu. Do budoucna se proto máme rozhodně na co těšit. Ostatní pojišťovny mají jistě o čem přemýšlet a finanční poradci budou muset ještě lépe umět zdůvodňovat klientům svoji přidanou hodnotu.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu