Kupovat, či nekupovat akcie? Čtyři důvody pro a proti

Kupovat, nebo nekupovat v dnešní době akcie? To je otázka, kterou si můžeme pokládat téměř kdykoliv, protože na trzích se neustále něco děje a existují důvody proč akcie kupovat, ale také mnoho důvodů, proč tak nečinit. V investičním světě hrají první housle Spojené státy a dění na tamních trzích výrazně ovlivňuje ostatní světové burzy, tak se podívejme na karty, které nyní hrají ve prospěch amerických akcií a naopak.

Argumenty pro:

  • Americká ekonomika šlape nepřetržitě od roku 2009, což je nejdelší ekonomický růst v její historii – celkem již 104 měsíců. K americkému růstu se připojují i ostatní světové ekonomiky, tudíž oheň pod kotlem stále nehasne. Obrys americké, ale i globální recese, je tak v nedohledu.
  • V období prezidentování demokrata Baracka Obamy byly americké firmy více konzervativní a příliš neinvestovaly, respektive byly ve „vyčkávacím módu“. Firmy byly opatrné, protože Obama byl jako prezident spíše nakloněn regulacím. Naopak prezident Donald Trump je velmi byznysově orientovaný a snaží se mnoho regulací zrušit a zlepšit tak i podnikatelské prostředí. Tím se změnil i sentiment amerických společností. Je to vidět také na číslech ohledně kapitálových výdajů firem, které v roce 2017 vykázaly podle údajů za první tři čtvrtletí růst o 6,2 procenta. Firmy tedy začaly masivně investovat, což může dále výrazně podpořit americkou ekonomiku.
  • Dalším bodem ve prospěch akcií je nedávno provedená daňová reforma v USA. Ta firmám ušetří více peněz a některé světové giganty jako Apple nebo Google by mohly část svých zisků stáhnout zpět z daňově výhodných jurisdikcí do USA, což by byl další pozitivní signál pro americký trh.
  • Úroveň inflace nenutí americkou centrální banku zatím dramaticky zvyšovat úrokové sazby. Zvyšování sazeb je postupné a plynulé, což nevytváří výrazné tlaky v hospodářství. Navíc si FED vytváří opět „náboje“, kdyby došlo k nějakému klopýtnutí jako v letech 2008/2009, kdy zuřila finanční krize.

 

Argumenty proti:

  • Americká ekonomika sice roste a vykazuje slušné makroekonomické ukazatele, ale růst trvá extrémně dlouho a data přicházející z ekonomiky se mohou kdykoliv zhoršit. Nemluvíme zde o recesi, ale pouze o zpomalení nebo zastavení ekonomického růstu. Kdyby k tomu došlo, a jednou se tak stane, můžeme na trhu zažít slušnou korekci.
  • Extrémně dlouho trvající růst se odrazil i na ocenění trhu. Současné ohodnocení je jedno z nejdražších v historii. Veškeré ukazatele vykazují zvýšené, ba až extrémní hodnoty, ze kterých vždy v historii došlo dříve či později k propadu trhu.
  • Mnoho investorů dnes kupuje akcie jenom proto, aby dosáhlo alespoň nějakého slušného výnosu, protože ostatní investice (především dluhopisy) nenesou výnos téměř žádný. Je to tedy hledání výnosu za každou cenu, respektive hledání výnosu bez ohledu na riziko, což z podstaty věci není správné a je jen otázkou času, kdy se investoři spálí.
  • Současný ekonomický růst je poháněn dluhy, které jsou splatné v budoucnosti. Dluhy jak domácností, tak i vlády jsou neúměrně vysoko. Potenciál budoucího růstu je omezen právě kvůli nutnosti splácet dluhy, přesněji kvůli nutnosti začít šetřit, což ekonomiku taženou ze dvou třetin ze spotřeby musí zákonitě utlumit

Každý investor by pravděpodobně našel takové argumenty, které by odpovídaly jeho investiční strategii, ať už by byly pro či proti nákupu akcií. Optimisti budou spíše inklinovat k argumentům ve prospěch dalšího růstu. Pesimisté zase budou ukazovat na současné vysoké ceny. Otázkou zůstává, které argumenty v reálu převáží a kdy se tak stane. Z pohledu dlouhodobého investora je ale de facto jedno, zdali krátkodobě v řádu několika týdnů či měsíců dojde ke korekci trhu. Jeho investiční horizont se počítá v řádu desítek let a na své straně má vždy výhodu, protože akciové trhy v dlouhém období rostou, a to především díky růstu firemních zisků. Ty jsou spojeny se zvyšující se produktivitou práce, jež souvisí s technologickým pokrokem, zefektivněním procesů či automatizací, což jsou zatím stále ještě nevyčerpané veličiny.

Michal Valentík, investiční analytik společnosti Broker Trust