Kdo má nejlepší rating úrazového pojištění?

RUP žebříček Broker Trustu, největší servisní organizace pro nezávislé finanční poradce na českém trhu, je tady pro všechny, kteří nenechávají výběr úrazového pojištění náhodě. Rating úrazového plnění (RUP) sleduje štědrost výplatních schémat pojišťoven v pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného.

RUP pro vážné úrazy

U pojištění trvalých následků úrazu zohledňuje RUP jak lineární pojistné plnění podle procentuálního ohodnocení úrazů v oceňovacích tabulkách, tak progresivní výpočty. Míra progrese určuje, jakým koeficientem se podle závažnosti úrazu násobí sjednaná pojistná částka, a její výše je důležitým ukazatelem kvality pojistného produktu.

Samotný ukazatel vychází ze srovnání vypláceného pojistného plnění v případě 95 úrazů s trvalými následky standardně vyššími než 10 % tělesného poškození. Je zahrnuto například omezení hybnosti páteře těžkého stupně, úplná ztuhlost ramene nebo ztráta obou článků palce.

RUP pro časté (méně vážné) úrazy

U pojištění denního odškodného se ukazatel naopak zaměřuje na velmi časté drobné úrazy, které se léčí třeba jen několik týdnů. Zatímco smyslem pojištění trvalých následků úrazu je zajištění pro případ vážných úrazů, hlavní úloha pojištění denního odškodného je pochopitelně jinde. Spočívá především v zaměření na méně vážné případy, u kterých klienti očekávají výplatu „bolestného“. To, že tato potřeba je iracionální z pohledu relativně vysokého pojistného, a naopak nízké výše možného plnění, je již dostatečně známé.

Pojišťovny však přicházejí i v této oblasti s novými produkty, potřeba analytického srovnání je tudíž zřejmá. Navíc, u určité klientely, například u dětí a sportovců, jde stále o často poptávané pojištění. RUP pro časté úrazy proto zahrnuje 35 úrazů, a to zejména různá pohmoždění, podvrtnutí, natažení svalů, řezné rány, popáleniny či méně vážné zlomeniny.

Jak se počítalo a kdo vyhrál?

Pojišťovna, která by vyplatila v součtu za stanovený vzorek úrazů nejvíce, dostala v ukazateli RUP hodnocení nejvyšší, a to 100 %. Pojišťovny, které by za dané úrazy vyplatily méně, dostaly v tomto ukazateli procento úměrně nižší.

V případě pojištění trvalých následků úrazu se o prvenství přetahují dvě pojišťovny: Metlife a Allianz. Při uvedení tohoto ukazatele v roce 2014 vedla pojišťovna Metlife, protože jako první zavedla unikátní vývoj progrese. V roce 2016 však vyhrála Allianz, která oproti minulosti zvedla hodnoty trvalých následků u nedominantní horní končetiny na úroveň té dominantní (úraz praváka na levé ruce má stejnou hodnotu jako na pravé) a navýšila progresi až na 800 %, resp. díky garanci nejvyššího plnění mezi TOP 5 pojišťovnami až na 1 000 %. V letošním roce však opět vítězí Metlife, která plošně upravila systém progrese, a to nově aplikováním progrese již od 21 % tělesného poškození (dříve od 25 % tělesného poškození). Současně došlo ke zvýšení hodnoty progrese o 50 procentních bodů pro všechny hodnoty tělesného poškození, s výjimkou plnění pro 100 % tělesného poškození, které bylo navýšeno z 850 % na 1 000 %. Tyto změny jsou bez cenového dopadu. Lze tedy říci, že v současných pojistkách získají klienti lepší systém progrese, než tomu bylo ještě před pár lety.

 POJIŠTOVNA HODNOTA RUP PRO VÁŽNÉ ÚRAZY
METLIFE GARDE 100 %
ALLIANZ ŽIVOT  98 %
AXA ACTIVE LIFE PLUS 83 %
ČP MůJ ŽIVOT 2 78 %
GENERALI BEL MONDO 74 %
ČPP EVOLUCE PLUS, RIZIKOVKA 69 %
KOOPERATIVA 7BN, NA PŘÁNÍ 69 %
PCŠ FLEXI, FLEXI RISK 69 %
AEGON ŽP 68 %
KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA ELÁN 67 %
UNIQA DOMINO 67 %
NN SMART, ŽIVOT 65 %
ČSOBP FORTE 60 %

Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu

V případě denního odškodného je situace jiná. Tady se podmínky naopak zhoršují. U léčení drobných úrazů dlouhodobě vede Česká pojišťovna, přestože i ona podmínky plnění zpřísnila. Nicméně její oceňovací tabulky pro denní odškodné jsou z pohledu maximální možné délky léčení v průměru nejvíce štědré. Na jasném druhém místě je UNIQA pojišťovna, která v některých položkách, například u podvrtnutého kolena bez poranění vazů či pohmoždění hlavy bez otřesu mozku, Českou pojišťovnu překonává. Ostatní pojišťovny jsou tam již z pohledu klientů podstatě hůře.

Pokud však není cílem pokrytí drobných úrazů, ale léčba těch vážnějších, může zaujmout úrazové připojištění od Generali pojišťovny, která umožňuje sjednat progresivní plnění již od 31. dne léčby. Pojišťovna Generali je také největším skokem v tomto ukazateli ve srovnání s minulostí.

 POJIŠTOVNA HODNOTA RUP PRO ČASTÉ ÚRAZY
ČP MůJ ŽIVOT 2 100 %
 UNIQA DOMINO 86 %
ČSOBP FORTE 74 %
PČS FLEXI 72 %
NOVIS WEALTH INSURING 67 %
GENERALI BEL MONDO 65 %
PČS FLEXI RISK 62 %
AEGON ŽP 61 %
KOOPERATIVA 7BN, NA PŘÁNÍ 61 %
AXA ACTIVE LIFE PLUS 59 %
ČPP EVOLUCE PLUS, RIZIKOVKA 58 %
ALLIANZ ŽIVOT 57 %
METLIFE GARDE 57 %

Zdroj: on-line metodiky Broker Trust

Zajímavostí je, že pojišťovny, které se umístily na předních příčkách v ukazateli RUP pro vážné úrazy s trvalými následky (Metlife a Allianz), dopadly nejhůře ve srovnání plnění pro časté úrazy bez trvalých následků a s krátkou dobou léčení. Potvrzuje se tedy, že jeden produkt nemůže být nejlepší ve všem a finančním poradcům, kteří to s finančním poradenstvím myslí skutečně vážně, nezbývá nic jiného, než se tomuto faktu neustále přizpůsobovat.

Dušan Šídlo, analytik Broker Trust