Jaké je pojištění ztráty příjmu od Lloyd´s?

Nejdříve, než se dostaneme k samotnému produktu, tak pár pojmů k objasnění. Lloyd´s není pojišťovna, ale pojišťovací trh, který umožňuje setkávání poptávky a nabídky na krytí různých rizik, a přináší tak flexibilní řešení potřeb klientů. Členové tohoto trhu Lloyd´s jsou v postavení investorů, kteří poskytují potřebný kapitál ke krytí sjednaných pojistných rizik, a za tímto účelem se sdružují do syndikátů. Coverholder („upisující zprostředkovatel“) je potom společnost, která je oprávněna jménem jednoho nebo více syndikátů Lloydʼs uzavírat pojistné smlouvy a vystavovat veškerou dokumentaci. S jedním takovým „zprostředkovatelem pojištění od Lloyd´s“ spolupracuje i Broker Trust, a to konkrétně s coverholderem Leadenhall.

Jde o nadnárodní společnost, která již zhruba 10 let nabízí pojištění příjmů v sousedním Polsku. Jde o produkt, který kryje příjem pojištěného ztracený v důsledku dočasné a trvalé pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci (jde o neživotní pojištění). Tento produkt se liší od ostatních: pokrývá neschopnost pracovat ve vlastním povolání pojištěného, nejde tedy o klasické pojištění invalidity, kdy klient nemůže vykonávat žádnou práci.

Pro koho
může být tento produkt atraktivní? Například pro samostatně výdělečně činné
osoby: dobře vydělávající lékaře, zubní lékaře, hudebníky a další umělce,
vysoce postavené manažery, piloty či profesionální sportovce. Do pojištění se
hlásí ale i dobře vydělávající řemeslníci, pedagogové či kuchaři. Výše maximálních
dávek je dostatečně vysoká a odvíjí se od příjmu pojištěného.

Základní
výhody
jsou:

 • možnost pojistit nejen trvalou, ale i jen
  dočasnou neschopnost výkonu povolání
 • možnost vysokých pojistných částek (až 60
  mil. Kč u trvalé úplné neschopnosti), a to pro zaměstnance i OSVČ
 • bez výluky na COVID-19
 • bez vazby na státní systém (vhodné i pro
  cizince)
 • sjednání smlouvy je online (včetně podpisu
  klienta), jednoduché a rychlé 

Základní nevýhody jsou:

 • výluka na tzv. předchorobí, tedy nemoci,
  které se projevovaly už před uzavřením pojištění, jsou z pojistného krytí
  vyloučeny (pokud nebyly nahlášeny a jejich zahrnutí nebylo potvrzeno v
  pojistce)
 • výluka na psychické a nervové choroby
 • vyšší pojistné než standardní pojištění
  invalidity

Příklad
výše pojistného

Lékař ve věku 39 let, pracující na anesteziologii a intenzivní péči (2. riziková třída), by zaplatil 12 720 Kč ročně za pojistné krytí: 3 000 000 Kč za trvalou neschopnost výkonu povolání z důvodu nemoci či úrazu, 30 000 Kč měsíčně až po dobu 24 měsíců za dočasnou neschopnost výkonu povolání z důvodu nemoci či úrazu.

Řemeslník ve věku 30 let (3. riziková třída) by zaplatil 11 580 Kč ročně za pojistné krytí: 3 000 000 Kč za trvalou neschopnost výkonu povolání z důvodu nemoci či úrazu, 20 000 Kč měsíčně až po dobu 24 měsíců za dočasnou neschopnost výkonu povolání z důvodu nemoci či úrazu.

Pojištění
profesního příjmu nepatří mezi levná pojištění. To je však pochopitelné
vzhledem k riziku, které na sebe pojišťovna přebírá. K profesní
invaliditě může vést i relativně menší zdravotní problém, který vůbec nemusí
skončit invaliditou od státu.

Pro řadu klientů s nadstandardním výdělkem a specifickou profesí má toto pojištění bezesporu svoje místo v portfoliu. A vám, finančním poradcům, tento produkt umožní se odlišit. Pojištění ztráty příjmu si klient nemůže sjednat na internetu a pouze někteří finanční poradci z vybraných finančně-poradenských společnosti mají toto pojištění k dispozici.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu