Jaké je pojištění od YOUPLUS?

Pojišťovna Youplus Insurance
International AG je nově v nabídce Broker Trustu. Jejím zřizovatelem je
Lichtenštejnská pojišťovna Youplus Insurance International Aktiengesellschaft.
Vlastníkem holdingu InsureEvolution, do něhož nová pojišťovna patří, jsou s 85 %
podnikatel Klaus Mutschler a s 15 % čtvrtá největší zajišťovna na světě
Hannover Re. Na našem trhu pojišťovna spolupracuje výhradně s externími
distributory a je v nabídce většiny větších zprostředkovatelských
sítí.

Rizikové životní pojištění 4U,
což je jediný produkt této pojišťovny, je možné označit za nadprůměrné a
moderní rizikové životní pojištění, a to díky těmto charakteristikám:

 • nevypověditelnost všech velkých rizik (smrt,
  invalidita, ZO) ze strany pojišťovny
 • v pojištění nenajdeme výluku na tzv.
  předchorobí
 • psychické nemoci jsou kryty ve všech stupních
  invalidity (u 1. stupně s plněním ve dvou splátkách) a akceptace uznání
  invalidity státem
 • v pojištění pracovní neschopnosti není
  výluka na pohybový aparát
 • jednorázové rizikové sportovní aktivity a
  zážitkové aktivity jsou automaticky zahrnuty bez přirážky k pojistnému
 • zkoumání zdravotního stavu max. 5 let zpět
 • dostatečné limity pojistných částek bez zkoumání
  příjmů a lékařských prohlídek (příklad: invalidita 1. st. u klientů do 35 let:
  PČ 2,5 mil. Kč bez zkoumání příjmů, u pracovní neschopnosti bez zkoumání příjmů
  do denní dávky 600 Kč, u klientů do 45 let u velkých rizik do 5 mil. Kč pouze
  zdravotní dotazník, lékařská prohlídka až od 8 mil. Kč)

V pojištění najdeme i
některé speciality:

 • u pojištění trvalých následků úrazu může být
  progrese již od 5 % tělesného poškození
 • pojišťovna neřeší případné snížení příjmu během trvání
  smlouvy ani změnu rizikové skupiny

Další parametry ve srovnání s
konkurencí si můžete porovnat v našich online metodikách.

V koronavirové době je neméně
důležitý proces sjednání pojištění. Ten probíhá přes tzv. uPortál. Jedná
se o komplexní on-line nástroj, v rámci kterého poradce nejen namodeluje a
sjedná smlouvu, ale má také přehled o celém svém portfoliu u pojišťovny. Kromě
„bezpapírového“ sjednání smlouvy může poradce na jednom místě řešit také
intervence, provádět změny, hlásit pojistnou událost či kontrolovat platby.

V případě, že poradce
sjednává smlouvu na dálku, odesílá se klientovi do mailu odkaz, po jehož
rozkliknutí se mu zobrazí QR, který přes aplikaci vyfotí a podepíše návrh.
Dokument se automaticky propíše přímo do dokumentu na správné místo v portálu.
Veškeré dokumenty i budoucí elektronickou komunikaci ze strany pojišťovny,
poradce nalezne v uPortále přímo pod danou smlouvou, má ji kdykoliv
k nahlédnutí.

Zdravotní oceňování klienta
probíhá prostřednictvím e-underwritingu, který pojišťovně poskytuje zajišťovna.
Dle sdělení pojišťovny dochází k on-line ocenění zhruba u 30 % smluv,
přičemž toto číslo má významně narůstat.

Rovněž veškerá komunikace s poradcem i klientem probíhá elektronicky, o každém kroku ze strany pojišťovny jde informace e-mailem.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu