Jak drahé je neinvestovat?(Týden 1)

Pojďme se ale nejprve podívat na výsledky těch, kteří se
rozhodli neriskovat, neinvestovat a nechali své peníze „v moci“ klasických
bankovních produktů. Na grafu je zobrazen vývoj inflace v České republice a
je z něj patrné, že se v právě skončeném roce pohybovala
v průměru kolem tří procent.

Přeloženo do češtiny to znamená, že „ležící“, neinvestované
peníze v uplynulém roce na své hodnotě ztratily přibližně tři procenta.
Všichni ti, kteří se spolehli na standardní, bezpečné finanční produkty,
zakončili rok ve ztrátě přibližně tří procent. Bezpečí má v dnešním světě
financí České republiky hodnotu mínus tří procent.

Zcela jiný pohled ukazuje rok 2020 ve světě těch, kteří měli
své peníze investovány na akciových trzích. Jejich pohled na právě skončený rok
ukazuje další graf.

Pro majitele akcií bylo uplynulých dvanáct měsíců úspěšným
obdobím. Celosvětový akciový index jim přinesl téměř desetiprocentní zhodnocení
(+9,9 %). Ti, kteří vsadili na Ameriku, se těší výdělku dvanáctiprocentnímu a
nejlépe se v účtování minulého roku mají investoři do čínského akciového
indexu, který zakončil rok se zhodnocením téměř dvaceti tří procent. Jediným
ztrátovým akciovým trhem z našeho přehledu je ten domácí, Bohem zapomenutý
český index. Inu pravidlo o diversifikaci platí i zde. Proč sázet jen na
jednoho koně, když mohu vsadit hned na několik najednou?

Budeme-li brát za bernou minci celosvětový index
s desetiprocentním zhodnocením, pak se nůžky mezi investory a těmi
ostatními v letošním roce rozevřeli o třináct procent. Desetiprocentní
zisk, oproti tříprocentní ztrátě… Kdyby šlo jen o ten jeden rok, může to být
ještě okay. Jeden rok může dopadnout jakkoli. Pohled na historii, kterou
zobrazuje první z grafů, graf inflace, je už ovšem o něco dramatičtější.
Každoroční cena „bezpečí“ za peníze uložené na běžném účtu se pohybuje
v průměru kolem dvouprocentní ztráty. Z takto uložených 100 000 korun
vyprodukovalo bezpečí celkovou hodnotu o patnáct procent nižší. Peníze uložené
za stejnou dobu do celosvětového akciového indexu přinesly zhodnocení blížící
se dvěma stům procent. Rozdíl skutečně propastný, co myslíte?

Jasně, ale v té době nebyly žádné krize! Je třeba se
podívat na delší horizont! Dobrá. Vraťme se do roku 2000. Přesně na začátek
první krize tohoto tisíciletí, kterou charakterizovalo prasknutí internetové
bubliny. A hned za osm let nás bude čekat hypoteční krize a na konci našeho
období ještě třetí krize – koronavirová. To je už dostatek krizí.

Míra inflace (znehodnocení peněz) byla v průměru o něco
vyšší než v současnosti. Přinášela majitelům peněz roční ztrátu kolem tří
procent. A jak na tom byli a jsou ti, kteří měli zainvestováno?

Svět je, jak je vidno z grafu, proměnlivý. Ti, kteří
měli své prostředky uloženy v českém akciovém trhu, se mohou i přes problémy
našeho domácího indexu v posledních letech těšit zhodnocení přibližně
patnácti procent ročně. Ke kladnému výsledku se dopracovaly za období proložené
třemi globálními krizemi všechny indexy. Zatímco bezrizikové produkty se
pohybují ve ztrátě. Investovat nebo neinvestovat. Zisk nebo ztráta… tak je to
jednoduché.

Václav Pech, člen investičního výboru Broker Trustu