„Investičko“ nebo „rizikovka“: Flexi nebo Flexi Risk?

Pojišťovna České spořitelny nabízí 2 produkty: Flexi a Flexi Risk. Víte, jaké jsou mezi nimi odlišnosti? Je jich více, než by se mohlo zdát na první pohled.

Zda je lepší investiční životní pojištění nebo rizikové pojištění, je častá otázka. Že někdy není odpověď černobílá si můžeme ukázat na produktové nabídce Pojišťovny České spořitelny. Ta prodává 2 pojištění, jedno investiční pod označením Flexi a jedno rizikové s názvem Flexi Risk.

Ačkoliv jde o dva různé produkty, mají některé společné výhody a nevýhody. Mezi výhody patří například flexibilita v nastavení pojištění invalidity nebo vyšší limity pojistných částek bez zkoumání zdravotního stavu. Mezi nevýhody patří zejména čekací lhůty na události související se zdravotním stavem před počátkem pojištění či omezené krytí psychických příčin u prvního a druhého stupně invalidity. Rovněž není možné sjednat tzv. úvěrový balíček, tj. pojištění smrti a invalidity na první riziko.

Kromě některých společných rysů, zejména výluk, se však tyto 2 produkty odlišují v řadě produktových parametrů. Rozdílné provizní schéma za zprostředkování těchto produktů neuvažujeme. Mezi základní odlišnost patří například nemožnost pojistit ve Flexi Risk dítě (děti) a další pojištěnou osobu. Pochopitelně nelze v produktu Flexi Risk čerpat ani daňové výhody.

Hlavní výhody Flexi Risk oproti Flexi

+ Štědřejší slevový systém pro osoby se zdravým životním stylem (nekuřáky)

+ Bez přirážky za rizikové povolání u úrazového pojištění (bez rizikových skupin)

+ Jednoduchost produktu

Hlavní nevýhody Flexi Risk oproti Flexi

– Méně výhodné pojištění denního odškodného (jiná oceňovací tabulka a plněno jen za úrazy přesně specifikované v této tabulce; hodnota RUP je 62 %, zatímco u Flexi 72 %)

– Jiný systém pojištění závažných onemocnění (např. nižší výše plnění při diagnóze onemocnění, menší počet krytých onemocnění)

– Omezené možnosti v pojištění rizikových sportů, které trvají déle než 30 dní v roce (ve srovnání s Flexi)

Verdikt

Nelze jednoznačně říci, že jeden produkt je lepší než ten druhý. Vyřadit jeden z produktů z portfolia nabídky by bylo chybné rozhodnutí. Flexi Risk vychází na pojištění velkých rizik jako je smrt a invalidita levněji, a to pro osoby se zdravým životním stylem. Rovněž bude dobře vycházet pro zajištění rizika úrazu u osob s rizikovým povoláním, kde u Flexi risk není uplatňována přirážka k základnímu pojistnému.

Pro jiné cílové skupiny klientů, respektive při potřebě zajištění denního odškodného, závažných onemocnění či invalidity v důsledku dlouhodobější rizikové sportovní aktivity, však může „posloužit“ rizikové pojištění Flexi Risk hůře nežli investiční pojištění Flexi.

Kompletní porovnání obou produktů naleznou poradci spolupracující s Broker Trustem v našich online metodikách životního pojištění.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu.