Dluhopisy? Odpovídají lektoři Ondřej Záruba a Václav Křivohlávek

Václav Křivohlávek (VŠFS) a Ondřej Záruba (Comsense analytics) přednáší v rámci BizOn Akademie o dluhopisech.  Jaký k nim sami mají vztah, jak vidí další vývoj trhu a na co si dát pozor? Dozvíte se v rozhovoru pro náš blog.

Jaký je Váš vztah k dluhopisům, máte je ve svém osobním portfoliu napřímo, skrze fondy nebo vůbec?

OZ: Můj vztah k dluhopisům je především profesní. Dluhopisům se věnuji jako analytik zkoumající zejména kreditní kvalitu emitentů. Rovněž jsem působil jako poradce několika dluhopisových emitentů, když jsem jim pomáhal nastavovat podmínky vůči investorům, distribuci a kontrolním orgánům. V minulosti jsem investoval do vybraných emisí dluhopisů, aktuálně ve svém osobním portfoliu nemám žádné. Do korporátních dluhopisů tak investuji prostřednictvím fondů. To ostatně považuji za nejvhodnější způsob pro drtivou většinu investorů.

VK: Můj vztah k dluhopisům je více než dvacet let pouze v teoretické a právní rovině. Jako představitel státního dozoru ministerstva financí jsem považoval dluhopisy, většinou státní a bankovní, za nástroj obezřetného investování u pojišťoven nebo penzijních fondů, za významnou část jejich investičního portfolia, i když s minimálním zhodnocením. Nejsem investorem, nemám žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry. Pokud bych investoval, zcela určitě bych konsultoval možnou investici s odborníkem z praxe, protože i při výkladu ve škole uvádím, že „šedivá je teorie, ale zelený strom života“.

V poslední době se s nejrůznějšími dluhopisy roztrhl pytel, očekáváte zklidnění nebo jsme teprve na začátku?

OZ: Domnívám se, že ta nejprudší lavina nových emisí již je za námi. Emitenti zjistili, že je snadné dluhopisy vydat. Teď začínají zjišťovat, že není tak jednoduché je upsat. Proto si myslím, že zájem emitentů postupně upadne. Navíc očekávaný růst úrokových sazeb zdraží cenu peněz. Přestane to dávat smysl tolika firmám.

VK: Nabídka bude nadále růst a orientace při nákupu bude komplikovanější. Znamená to zcela jistě vyšší nároky na investory při analýze trhu, ale především při posuzování finančního zdraví emitentů cenných papírů, tedy vyšší nároky na jejich odbornost.

Jaká vidíte hlavní úskalí na trhu s firemními dluhopisy?

OZ: O tom hovoříme na našich kurzech. Budete muset přijít. Těch úskalí je strašně hodně. Kreditní kvalita, likvidita, kvalita emisních podmínek, transparentnost finančních výkazů i podnikatelských aktivit.

VK: Dluhopisy jsou, zjednodušeně formulováno, potvrzením, že investor poskytl emitentovi úvěr a nejsou většinou kryty žádným konkrétním aktivem. Jejich splacení, obzvláště u dluhopisů dlouhodobých může být zásadním problémem. Velmi obtížně se predikuje dlouhodobé finanční zdraví emitenta, ať se jedná o velkou či malou firmu.

Jaké vidíte hlavní rozdíly mezi investicí do jediné emise firemních dluhopisů oproti investici do podílového fondu zaměřený na firemní dluhopisy?

OZ: Tak zásadní rozdíl je v míře podstoupeného kreditního rizika. Z toho vyjde vždy lépe dobře poskládaný fond. Problém ale může být, když fond zveřejňuje jen malou část svého portfolia. Pak se těžko dělá udělat obraz o kreditní kvalitě.

VK: Investici do podílového fondu zaměřeného na firemní dluhopisy vnímám jako investici bezpečnější, i když většinou s menším výnosem.

Kolik procent a zdali vůbec by měli činit jednotlivé emise firemních dluhopisů v celkovém portfoliu?

OZ: To samozřejmě záleží na zkušenostech a investičním dotazníku investora, jeho investiční strategii a především na typu korporátní emise. Pokud bude emitentem firma ohodnocená investment grade od významné ratingové agentury, tak bude odpověď jiná než v případě malé korporátní emise bez prospektu schváleného od ČNB. Obecná správná odpověď není.

VK: Těžko určovat procenta emisí, vždy záleží na jejich struktuře a na souladu se stanovenou investiční strategií. Vždyť mezi korporátní dluhopisy patří i dluhopisy emitované bankami. Já osobně se považuji teoreticky za „obezřetného investora“ a rozmezí uvádím velmi široké 30 – 60 %.

Pro jaké typy investorů jsou jednotlivé emise firemních dluhopisů vhodné?

OZ: Spíše pro zkušenější. A zejména pro ty, kteří mají čas číst finanční výkazy, nezávislé analýzy a emisní podmínky. Nic pro pasivní investory.

VK: Vždy záleží na typu investora, jaký má vztah k riziku, co sleduje, záleží na jeho investiční strategii. Zajímavé mohou být teoreticky v portfoliu např. i nezvykle vysoko úročené dluhopisy, které za cenu vyššího rizika nabízejí nadstandardně vysoké kupóny.

Bude mít nový MiFiD nebo jiné regulatorní normy dopad na nové emise a distribuci firemních dluhopisů?

OZ: Bude. Hlavní problém vidím u osob poskytujících investiční poradenství, které nebudou moci dělat to, co dnes. To znamená doporučovat portfolia a inkasovat provize od dluhopisových emitentů.

VK: Dopady budou, ale konkrétní důsledky navrhovaných změn vždy ukáže až praxe, která jejich správnost či nesprávnost verifikuje.

Více informací o kurzu Dluhopisy – teorie a praxe najdete zde.