Další pojišťovna škrtá limity a zkracuje podmínky!

Trend snižování limitů pokračuje

V září loňského roku jsme vás na našem blogu informovali o novém majetkovém pojištění Direct pojišťovny. Článek končil následovně: „Pojištění od Directu přináší svěží vítr do zatuchlých vod majetkového pojištění. Je dobře, že pojišťovna Direct se přidává ke Komerční pojišťovně, která jako první představila pojištění s minimem sublimitů (pochopitelně nikoliv však pojištění bez jakýchkoliv limitů a výluk). Lze však tipovat, že cesta redukce limitů započala. Direct s Komerční pojišťovnou v minimálním počtu limitů dnes nad konkurencí vedou. Jaká pojišťovna bude další?“ Dnes již odpověď známe. Tou další pojišťovnou, která významně snížila počet limitů, a navíc výrazně zjednodušila podmínky pojištění, je pojišťovna Pillow. Majetkové pojištění této pojišťovny máme nově v portfoliu, podívejme se na něj proto trochu blíže.

I když pojišťovna Pillow redukovala limity o něco méně než pojišťovna Direct, stále jde o druhý nejlepší výsledek na českém trhu. V pojištění lze napočítat pouhých 8 sublimitů: vybavení staveniště (100 000 Kč), věci k výdělečné činnosti (100 000 Kč), atmosférické srážky (100 000 Kč), strojní pojištění (50 000 Kč), věci zvláštní hodnoty (50 %), věci v nebytových prostorech (20 %), cennosti (10 %) a tradiční sublimit na peníze v hotovosti (10 000 Kč). Polštář asistence má podobně jako u Directu své vlastní limity. U některých tradičních pojišťoven se všechny sublimity ani nevešly na jeden list papíru. V případě Pillow pojišťovny jsou uvedeny přímo v pojistné smlouvě, klient tak nemůže prohlásit, že o nich nevěděl. Samotná nabídka asistenčních služeb je dostatečná. Součástí je havarijní stav, odblokování dveří, náhradní ubytování, uskladnění věcí a u rozšířené varianty i deratizace a dezinsekce a oprava domácích spotřebičů a zdrojů tepla.

Žádné balíčky, jen polštáře

Samozřejmě v tomto pojištění nenajdeme žádné balíčky, ale jak je u produktů Pillow zvykem, pojištění lze sestavit z jednotlivých polštářů. Nejdůležitější polštáře jsou 4. První polštář je povinný a obsahuje všechna základní rizika (FLEXA, pády, nárazy, přírodní události) a navíc vodovodní škody. Další tři polštáře jsou volitelné: Povodeň a záplava, Elektro škody, Krádež a vandalismus. Pojištění lze dále rozšířit polštáři Skla a sanita nebo Věci na zahradě. Poslední jmenovaný zahrnuje i pojištění porostů.

Pojistnou částku lze nastavit samostatně pro domácnost, budovu a také pro vedlejší objekty. Pokud si klient nechce/nemůže pojistit budovu (např. družstevní vlastnictví), je možné místo pojistné částky budovy zvolit pojistnou částku stavebních součástí (kuchyňská linka, podlahy atd.) Odpadá tak problém některých produktů, kdy stavební součásti (resp. vedlejší stavby) jsou dané pevným procentem z domácnosti (resp. budovy) a nelze je nastavit dle požadavků konkrétního klienta.

Pojistit lze i věci mimo místo pojištění. Pro tyto účely je zde polštář „Věci mimo domov“. Pojištěny jsou věci při sobě, v šatnách/čekárnách, v čistírně/opravně, ve vozidle nebo ve studentském ubytování. Ať již se jedná o kolej, internát nebo studentský nájem či podnájem. Věci jsou pojištěny pro případ všech běžných pojistných nebezpečí. Zahrnuta je i prostá krádež, např. kabátu na věšáku v kavárně nebo lyží ze stojanu před restaurací.

Nová cena a bez zbytečných překvapení

V pojištění domácnosti se vše plní v nových cenách bez výjimky. Nenarazíte tak na neoblíbené formulace typu „elektronika, mobilní telefony nebo sportovní zařízení nad 3 roky a oděvy a boty nad 1 rok se plní v časových cenách“. Co se týče spoluúčasti, lze volit z hodnot 0, 5, 10 a 20 tisíc Kč. Platí pouze pro „majetkové“ polštáře, pro odpovědnost, asistenci a ztrátu nájemného je nulová. Pro jednu událost se aplikuje pouze jedna spoluúčast, a nikoliv zvlášť spoluúčast na domácnost, budovu a vedlejší stavby. Druhá drobnost, která potěší, pro povodeň a záplavu platí naprosto stejná výše, zatímco většina produktů má spoluúčast jinou, zpravidla vyšší.

V nabídce je i pojištění odpovědnosti, kde si vybere každý. Nejlevnější varianta má územní platnost pouze Česko a neobsahuje speciality typu držba zbraně nebo chov velkých zvířat. Naopak nejširší platí po Evropě a myslí na většinu koníčků. Dokonce i těch živých. Vybírat lze ze tří pojistných částek: 3, 10 a 25 miliónů.  Pro „povinné ručení“ ke kolu či koloběžce se pojistná částka dokonce zdvojnásobuje. Kromě běžné odpovědnosti z držby pro vlastníka nemovitosti je v nabídce i rozšířená varianta pro ty, kteří nemovitost pronajímají. Specialitou je i odpovědnost pro nájemce. Nejedná se samozřejmě o držbu nemovitosti, ale o rozšíření občanské odpovědnosti o škody na pronajatém majetku, které některé pojišťovny mají ve standardní pojistce na blbost vyloučeny.

Do jisté míry lze tímto pojištěním ošetřit i obávané riziko podpojištění. Pojišťovna totiž uvádí: „V některých případech nám můžete sdělit další informace o svém majetku (například zastavěnou plochu, popis stavby atd.) a my určíme hranici pojistné částky, od které nebudeme uplatňovat podpojištění. Pokud si zvolíte pojistnou částku stejnou nebo vyšší, než je námi stanovená hodnota, vyznačíme tuto skutečnost do Pojistné smlouvy jako „Garance“ u konkrétního typu majetku (budovy a stavebních součástí, domácnosti, vedlejších objektů). Podmínkou neuplatnění podpojištění v tomto případě je pravidelná roční valorizace pojistné částky.“

Na pojištění najdeme i některé drobné nevýhody. Tři sublimity plnění jsou stanoveny na rok nikoliv na událost (stavební materiál, strojní pojištění, atmosféry), základní asistence má omezený rozsah a nižší limity plnění (doporučujeme rozšířenou asistenci), není pojištěno okousání plotu srnkou ani jinou zvěří, nelze pojistit hroby ani věci v garáži či stodole na samostatném pozemku, limit 10 000 Kč na hotovost se může zdát některým klientům nízký (nejštědřejší pojišťovny mají limit trojnásobný) a v pojištění rovněž nenajdeme některé méně využívané speciality typu pojištění splátky hypotéky, IT nebo cykloasistenci.

Závěr

Na pojištění majetku již máte jistě vybrané své oblíbené pojišťovny. Přesto dává smysl se seznámit i s touto novinkou, která pokračuje v nastoleném trendu snižování limitů v majetkovém pojištění. Příliš času to nezabere. Produkt můžete blíže prověřit v našich metodikách v BeTy. I samotné pojistné podmínky patří k nejkratším na trhu, zabírají přesně 12 stran. Pojistná smlouva je na jedinou stránku. Užitečné je i grafické znázornění rozsahu pojištění pomocí obrázku domu či bytu, které je součástí této dokumentace.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu