Co dělat, když živly poškodí majetek, a jak se správně pojistit?

Nejprve aktuální rady pro ty, kteří na svém majetku v uplynulých dnech utrpěli škody.

  1. Následky zdokumentujte – natočte nebo nafoťte je například na mobilní telefon, pomůže to při dalších jednáních s pojišťovnou.
  2. Pojišťovnu co nejdříve kontaktujte a událost nahlaste telefonicky nebo přes internetové formuláře. Při neodůvodněném pozdějším oznámení nemusí pojišťovna plnění vyplatit v plné výši.
  3. S opravou majetku nebo odstraňováním škod počkejte, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Toto neplatí, je-li třeba začít s opravou nebo s odstraňováním poškozených částí dříve kvůli bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí nebo z jiného závažného důvodu.
  4. Pojišťovny jsou povinny uhradit nad rámec případného pojistného plnění také takzvané zachraňovací náklady, což jsou účelně vynaložené náklady na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, dále náklady vynaložené na zmírnění následků, na odklizení poškozeného majetku z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.
  5. Je-li to možné, zničené věci hned nevyhazujte, ale počkejte s tím do doby, než k vám přijede likvidátor pojišťovny.
  6. Pokuste se najít účtenky od zakoupeného vybavení. Případně rada pro příště: Účtenky i všechny důležité smlouvy se snažte archivovat také v elektronické podobně, například na některém z online úložišť.

A na co se zaměřit, když si chcete sjednat nebo aktualizovat
pojištění vaší nemovitosti proti řádění živlů, v tomto případě hlavně vody?

Není voda
jako voda

Starší pojistné smlouvy rozlišovaly mezi povodní a záplavou.
Povodeň nastává, pokud se voda dostane z koryt toků. Záplavou je třeba voda,
která steče z kopce po průtrži. Pojišťovna v případě záplavy nemusí vyplatit
peníze majitelům domu pojištěného proti povodni a naopak. Máte-li starší
pojistnou smlouvu, vyplatí se toto zkontrolovat, případně aktualizovat. Stejně
tak se přesvědčte, že pojistka kryje i rizika vzniklá atmosférickými srážkami
či vystoupení vody z kanalizace, typicky po přívalových deštích. V rámci
připojištění lze u některých pojišťoven sjednat i vysušení a vyčištění vodou
poničené nemovitosti.

Ohlídejte
si čekací doby

Pojištění nemusí nabít účinnosti podpisem smlouvy, ale v
případě povodní a záplav uplatňují pojišťovny čekací dobu, zpravidla 10 dní. Se
sjednáním pojistky proto neotálejte na dobu, „až začne pršet.“

Pojistit
lze i ohrožené nemovitosti

Pokud nemovitost stojí v nejvyšší povodňové zóně, pojišťovny
vám ji bohužel proti povodni plnohodnotně nepojistí. Lze ale najít pojišťovny,
které by zaplatily alespoň snížený limit pojistného. Pomohou také stavební
úpravy, které by minimalizovaly případné škody. Vybrané pojišťovny takto
dokážou pojistit nemovitosti i v nejvyšší povodňové zóně. A také pozor na častý
omyl, že v těchto oblastech nemůžete svou nemovitost pojistit vůbec – proti
jiným rizikům, jako je třeba požár, sjednáte pojištění standardně.

Detaily
rozhodují

Součástí pojistné smlouvy jsou vždy pojistné podmínky. Jsou
tzv. základní, nazývané „všeobecné pojistné podmínky“ a podmínky doplňující. V
těchto dokumentech se skrývají výluky a další opatření, která mohou plnění
pojišťovny omezit. Je velice důležité si všechny dokumenty beze zbytku pročíst,
abyste věděli, proti čemu se pojišťujete. Pokud se v podmínkách nevyznáte,
obraťte se na finančního poradce.

Nastavte správnou
částku

Ujistěte se, že pojistka je uzavřena na částku, která pokryje
kompletní opravy. Musíte znát skutečnou hodnotu nemovitosti, abyste nebyli tzv.
podpojištěni a nedostali třeba jen půlmilionovou náhradu za zničený dům v
hodnotě milionu. Zároveň je zbytečné pojištění přeplácet, protože pojišťovny
vyplatí částku nejvýše v hodnotě nemovitosti. Není důležité jen správně
nastavit pojistnou částku, ale pojistnou smlouvu i průběžně aktualizovat,
doporučuje se to alespoň jednou za tři roky. Pokud vám smlouva už delší dobu
„leží v šuplíku“, je správný čas ji znovu projít a ověřit si, jak je nastavena.

Pojištěná
nemovitost neznamená pojištěná domácnost

Je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním
domácnosti, tedy domácích spotřebičů, nábytku, oblečení či sportovního náčiní.
Pojištěná nemovitost ještě neznamená pojištěnou domácnost, většinou jde o dvě
různé pojistky. Pamatujte na to, že pojišťovny uplatňují na některé předměty
jako elektronika limity, nad které už plnění nevyplatí. Nesjednávejte tedy pojistnou
částku na konkrétní předměty v domácnosti zbytečně vysokou.

Základ
nemusí stačit

Ne všechny pojišťovny, které působí v České republice,
nabízejí ve své základní nabídce například krytí rizik, která hrozí typicky v
zimě, jako jsou kvůli mrazu popraskané vodovodní potrubí nebo poškození střechy
tíhou sněhu a námrazou nebo třeba poškození zateplení zvěří. V základním
pojištění nemovitosti nebývají rovněž zahrnuty okolní stavby, jako jsou kůlny
na nářadí či garáže a zahradní architektura. Tyto je většinou nutné pojistit
nad rámec základního pojištění. Liší se i ochota pojišťoven pojišťovat
například skleníky nebo výše spoluúčasti, kterou musí majitelé při poškození
těchto staveb platit.

Archivujte
si dokumenty o opravách

Pojištění nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost pečovat. V případě poškození přírodními živly se pojišťovny zajímají, zda byla nemovitost pravidelně udržovaná. Pokud by například do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou, kvůli čemuž by shnily trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Veškeré rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků dokumentujte a archivujte, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu