Co by si měli v pojištění ohlídat chataři a chalupáři, nejen na samotě u lesa

Na úvod jen pro jistotu jedno upozornění pro nové majitele chat a chalup. Pojištění nemovitosti zpravidla zaniká převedením vlastnického práva v katastru. Když tedy kupujete od předchozích majitelů nemovitost, je rozumnější si pojistku udělat nově již na vás jako nového majitele. Naprostá většina pojišťoven působících v Česku rekreační objekty pojišťuje a nabídka produktů na trhu je poměrně široká, je tedy z čeho vybírat.

Pro majitele, kteří chatu nebo chalupu už dříve pojišťovali jako rekreační objekt, ale dnes zde bydlí už natrvalo, bude užitečný tip, že když tuto změnu nahlásí pojišťovně, získají levnější sazbu a ušetří.

Podpojištění teď hrozí i chatám a chalupám

A ještě jedno aktuální upozornění, tentokrát nejen pro chataře a chalupáře, ale pro všechny majitele nemovitostí. Ceny rostou nejvíce za posledních třicet let, podstatně zdražují nemovitosti i stavební materiály. S tím souvisí riziko podpojištění. Za poslední roky velmi pravděpodobně cena vaší chaty nebo chalupy výrazně stoupla, respektive byste ji v případě totální škody postavili podstatně dráž než před lety. Pokud máte v pojistce sjednanou pojistnou částku, která je nižší, než je skutečná hodnota nemovitosti, týká se podpojištění i vás. Stejný případ nastává, pokud jste nemovitost zhodnotili rekonstrukcí či přístavbou, ale neaktualizovali jste pojistnou částku.

Když například nemovitost s pojistnou hodnotou dva miliony korun pojistíme na částku jednoho milionu a dojde ke škodě ve výši dvě stě tisíc (tedy desetiny reálné hodnoty), pojišťovna neuhradí celou škodu, ale plnění může krátit úměrně podpojištění. V tomto případě by tak mohla vyplatit maximálně desetinu z pojistné částky, tedy sto tisíc korun.

Obzvlášť u starších pojistek, které nebyly delší dobu aktualizovány, a u chat a chalup to tak bývá, je riziko podpojištění skutečně velmi aktuální. Pojistku je tedy vhodné aktualizovat a případně sjednat i tzv. indexaci, kdy pojišťovna hlídá případné změny v ceně nemovitostí za vás a upravuje tomu úměrně pojistnou částku.

Co dalšího je vhodné u nové pojistky ohlídat, případně se podívat, jestli to splňuje stávající smlouva?

Projděte si výluky

Základní varianty pojištění jsou rozsahem krytí často velmi podobné, odlišnosti přicházejí typicky s rozšířenými pojistnými balíčky. Svou pozornost věnujte vždy pojistným výlukám, při kterých pojišťovna plnit nebude, a také limitům, tedy výši částek, které bude pojišťovna ochotná při různých škodách vyplatit. Tyto parametry vypovídají o kvalitě pojištění podstatně více než samotná cena pojistky. 

Základ nemusí stačit

Základní pojištění zpravidla nezahrnuje veškerá rizika. Ne všechny pojišťovny nabízejí ve své základní nabídce například krytí rizik, která hrozí typicky v zimě, jako jsou kvůli mrazu popraskané vodovodní potrubí nebo poškození střechy tíhou sněhu a námrazou nebo třeba poškození zateplení zvěří. Ověřte, zda pojistná smlouva obsahuje i riziko přepětí a podpětí, které nastává při výkyvech v elektrické síti nebo při bouřkách a může vám poškodit spotřebiče.

V základním pojištění nemovitosti nebývají rovněž zahrnuty okolní stavby, jako jsou kůlny na nářadí či garáže a zahradní architektura. Tyto je většinou nutné pojistit nad rámec základního pojištění. Liší se i výše spoluúčasti, kterou musí majitelé při poškození těchto staveb platit.

Pojištění proti vodě

Je vhodné, aby se pojištění pro případ povodně (a záplavy) vztahovalo jak na stavbu, tak na domácnost, tedy i na spotřebiče nebo nábytek. Zkontrolujte nastavení smlouvy, zda zahrnuje i atmosférické srážky nebo vystoupení vody z kanalizace. Pamatujte, že pojištění nemusí nabít účinnosti podpisem smlouvy, ale v případě povodní a záplav uplatňují pojišťovny čekací dobu například deset dní. Se sjednáním pojistky proto neotálejte na dobu, „až začne pršet.“

Když způsobíte požár

Pojištění proti škodám způsobeným požárem bývá zahrnuto v základních balíčcích. O něco jiná situace ale vznikne, když se požár rozšíří z vaší nemovitosti a dojte i k poškození cizího majetku. Proto je vhodné mít ve smlouvě i pojištění odpovědnosti z držení nemovitosti s dostatečným limitem. Požár, který se rozšíří třeba na sousedův dům nebo les, může způsobit škody, na které nízký limit pojištění nebude stačit. Zbytek budete muset doplatit z vlastní kapsy. Dnes se běžně limity na odpovědnost ve smlouvách nastavují i na 30 milionů korun.

Správné zabezpečení

Důležité je mít rekreační objekt zabezpečený tak, jak pojišťovny požadují. Platí, že čím více je nemovitost vzdálená od obce či okolní zástavby a čím vyšší je sjednaná pojistná částka, tím propracovanější zabezpečení pojišťovna vyžaduje. Někde vystačí běžné zámky, jinde musejí mít majitelé dveře s bezpečnostním kováním, na oknech mříže určené tloušťky, či dokonce objekt chráněný elektronickým zabezpečovacím systémem. Pokud by došlo k vloupání a škodě, pojišťovna by v případě, že nebyl objekt zabezpečen podle smluvních podmínek, krátila plnění, nebo by peníze vůbec nevyplatila.

Pozor dávejte při větrání. Když totiž otevřeného okna využije zloděj a vykrade vás, pojištění vám nepomůže. Vniknutí do objektu otevřeným oknem nebo balkonem totiž nesplňuje podmínku „překonání překážky“ a pojišťovny neplní. V tomto ohledu se i mikroventilace považuje za otevřené okno.

Pojištěná nemovitost neznamená pojištěná domácnost

Nezapomínejte na to, že pojištění nemovitosti se nerovná i pojištění domácnosti, tedy vybavení, ať už jde o domácí spotřebiče či třeba sportovní náčiní. Pokud ve vaší chatě či chalupě zůstávají trvale věci, které mají vyšší hodnotu, je na místě i pojištění domácnosti. Pamatujte ale na to, že pojišťovny uplatňují na některé předměty, jako je například elektronika, limity, nad něž už pojistnou částku nevyplatí. Nesjednávejte tedy pojistnou částku na konkrétní předměty v domácnosti zbytečně vysokou.

Archivujte si dokumenty o opravách 

Pojištění nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost pečovat. Například v případě poškození přírodními živly se pojišťovny zajímají, zda byla nemovitost pravidelně udržována. Pokud by například do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou, kvůli čemuž by shnily trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Veškeré realizované rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků dokumentujte a archivujte, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.

Aleš Zeman, pojistný analytik společnosti Broker Trust