Broker Trust představuje BT Kredit – revoluční úvěrovou platformu pro finanční poradce

Propracované modelace hypotečního úvěru, jejich vzájemné porovnávání a v budoucnu ještě mnoho dalšího přináší finančním poradcům revoluční platforma BT Kredit, kterou na trh uvádí Broker Trust. Online nástroj, který nahrazuje dřívější excelové srovnávače, finančním poradcům výrazně usnadní práci a umožní jim vybrat klientům pro ně tu nejvhodnější nabídku. Desetičlenný produktový tým Broker Trustu věnoval vývoji platformy 5 313 hodin času.

Důraz klademe především na uživatelsky příjemné a intuitivní prostředí. Zakládáme si rovněž na jednoduchosti ovládání, rychlosti odezvy a aktuálnosti všech dostupných informací. V první fázi se BT Kredit zaměřuje na modelaci hypotečních úvěrů a jejich porovnání, následovat budou konkrétní cenové nabídky, ověření bonity a metodických podmínek a elektronické sjednání úvěru u vybraných bank,“ říká Dagmar Náhlíková, projektová manažerka Broker Trustu, který má vývoj BT Kredit na starosti.

Nástroj je pro všechny finanční poradce spolupracují s Broker Trustem (a splňující podmínky pro sjednávání hypotečních úvěrů) dostupný online z počítačů i mobilních zařízení. Díky snadnému a návodnému ovládání může sloužit BT Kredit i jako pomůcka pro teprve začínající „hypotékaře.“

Poradci, kteří si už práci s BT Kredit vyzkoušeli, oceňují jeho rychlost, přehledné grafické zpracování samotné platformy i výstupů ve formátu PDF a celkovou jednoduchost práce s nástrojem.

V rámci modelace hypotečního úvěru BT Kredit poradcům umožňuje jednoduchým způsobem ověřit, spočítat a vyčíslit vše potřebné pro klienty a splnění regulačních požadavků pro získání hypotéky. Výsledky jsou navíc přehledně graficky znázorněny. Pro modelaci hypotečního úvěru BT kredit umožňuje:

– Rychlé ověření výše splátky úvěru a minimálního požadovaného příjmu

– Zohlednění jednorázových a pravidelných poplatků

– Nastavení způsobu úročení

– Zadání závazků klienta pro výpočet min. příjmu dle doporučení ČNB

– Možnost zadání mimořádných splátek a změn úrokových sazeb

– Detailní grafické zobrazení průběhu úvěru a vývoje měsíční splátky v čase se zohledněním zadaných mimořádných událostí

– Informace o výši zůstatku, úroku a úmoru v jakékoliv fázi úvěru

Výběr období pro zobrazení nákladů a zůstatku úvěru

Vyčíslení nákladů za celou dobu splatnosti úvěru

V rámci jednoho obchodního případu mohou poradci vytvořit více modelací a ty vzájemně porovnávat. Porovnání modelací nabízí:

– Možnost nastavení období pro porovnání modelací

– Vyznačení položek odlišných od hlavní modelace

Vyčíslení rozdílu nákladů za stanovené období s barevným zvýrazněním

– Možnost změny pořadí modelací v rámci porovnání

– Možnost přidání komentáře pro klienta

– Stažení PDF výstupu pro klienta

BT Kredit navazuje na předchozí úspěšné a oceňované nástroje BT Metodiky Online a BT Invest. BT Metodiky Online umožňují poradcům rychle porovnávat podle klientových požadavků a potřeb více než 46 000 průběžně aktualizovaných položek finančních produktů. Vše probíhá interaktivně přes počítač nebo tablet, a to doslova na pár kliknutí. BT Invest je investiční platforma pro finanční poradce, ve které lze investice sjednávat online. Současně poradci umožňuje ukázat klientovi nejrůznější grafy či analýzy o vývoji trhů a jednotlivých aktiv, obratem vypočítat výnosy nebo generovat report. BT Invest pomáhá také s dodržováním platné legislativy a zpracováním nutné administrativy.