Anketa: Nejlepší škola v praxi? První průšvih, zkušená v Kanadě nebo fungování akciového trhu

Ptali jsme se na tyto otázky:

 1. Co pro vás osobně byla největší škola, když jste začínali ve financích?
 1. Představte si, že váš kamarád začíná ve financích jako poradce. Jakou radu ze svého oboru byste mu dali?
Jiří Pech
investiční analytik
 1. Velká škola, kterou jsem si „užil“, byla jedna z prvních investic vlastních prostředků… A s ní spojený také první velký „průšvih“ a ztráta několika desítek procent z hodnoty investice. Když se člověk takto na vlastní kůži spálí, začne pak finance a investice vnímat jinak. Když ho taková zkušenost neodradí a chce pokračovat, musí tomu dát nějaký čas, aby se zlepšil a na trh se vrátil s novou strategií a znalostmi a velmi rychle se posune dál. Anebo si na to najde profíka, kterému bude důvěřovat a bude se raději věnovat oblasti, která ho baví.
 1. Navážu na předchozí odpověď. Dělejte to, co vás baví a v čem jste dobří. Samozřejmě se člověk některým nutnostem nevyhne, ale pokud některému segmentu vyloženě nechcete věnovat čas nebo vás nebaví učit se ho, je lepší si najít kolegu, kterého tento segment naopak baví, a případně si vypomůžete v obchodu. Nedá se to dělat s odporem a na půl plynu.
Marek Seidl
pojistný analytik
 1. Největší školou byla vždy školení. Hlavně ze začátku, kdy si člověk nebyl jistý, zda zná vše potřebné a dokáže předat správně informace v tu chvíli zkušenějším kolegům. Byla to zároveň dobrá motivace, abych do probíraných oblastí skutečně pronikl. Ne nadarmo se říká, že problematiku nejlépe pochopíte tak, když o ní máte přednášet někomu jinému.
 1. Než pojistíš někoho jiného, pojisti se nejdřív sám. Je to stejné jako u investic – kdo chce radit klientům s investováním, měl by sám investovat, aby věděl, s jakými emocemi se klienti potýkají. Stejně tak se můžete lépe díky vlastnímu pojištění vcítit do potřeb klientů pojišťoven. A jedna praktická záležitost, či spíše nutnost pro finanční profesionály – mějte pojištění profesní odpovědnosti. 
Libor Vojta Ostatek
hypoteční expert
 1. Devadesátá léta. Začínal jsem v bankovním sektoru v roce 1991 a sbíral tam zkušenosti až do roku 2005. Od roku 1995 jsem se specializoval na hypotéky a skvělou školou bylo podílet se na rozjezdu hypotečního bankovnictví, které se muselo postavit na zelené louce. Zásadní pro mě byl pracovní pobyt v Kanadě v létě 1995, kdy jsem sbíral zkušenosti ve dvou velkých bankách v Torontu. Velmi mě tam zaujalo fungování hypotečních brokerů. Byla to velká inspirace, koncept jsem předložil vedení tehdejší ČMHB (Hypoteční banka) a koncem roku 1995 padlo rozhodnutí vybudovat spolupráci s externí distribucí. Právě start a vybudování externí distribuce na konci devadesátek byla pro mě osobně největší škola a zkušenost.
 1. U hypoték jde o důležité vnitřní rozhodnutí, které by mělo být velmi silné. Jde o dlouhodobý vztah s klientem a z mého pohledu je klíčové se rozhodnout srdcem. Do roka se většinou ukáže, jestli jdu správným směrem a tato práce mě naplňuje a přináší hodnotu mým klientům. Velmi důležité je být součástí silného týmu, firmy, celku, tedy mít podporu, jak pro rozjezd, tak pro rozvoj i denní fungování.  
Svatava Bilová
pojistná analytička
 1. Rozvíjet vlastní finanční gramotnost. To pro mě bylo zásadní. Největší pozitivum spojené se začátkem ve světě financí tak bylo získání a rozšíření povědomí o tom, jak funguje ekonomika, investice a další klíčové aspekty finančního světa. Díky tomu jsem ještě lépe porozuměla své vlastní finanční situaci a mohla se rozhodovat zodpovědněji a jistěji. A to za to stojí. Celkově vzato, začátek ve světě financí byl pro mě obohacující zkušenost, která mě naučila mnoho důležitých dovedností.
 1. Komunikovat s klientem. Vždy se dostatečně a jasně klienta ptát na jeho potřeby a při předkládání nabídek před sjednáním smlouvy si to jasně a srozumitelně vysvětlit. A nezapomenout si i následně ověřit, že tomu klient principiálně skutečně rozumí, něco jako „důvěřuj, ale ověřuj“. Předejdete tak spoustě nedorozumění. A určitě se vyplatí být upřímný, autentický a dávat klientovi správné a pravdivé informace.
Michal Valentík
investiční analytik
 1. Investicím porozumíte až praxí. Je to nesmírně široký a komplexní soubor zákonitostí a faktů, o nichž jsem v začátcích, i přes teoretickou výbavu z fakulty financí, neměl prakticky ani tušení. Když začnete poznávat akciový trh, pochopíte, jak nesmírně pestrá oblast to je. Cenu akcie neovlivňuje pouze její fundamentální hodnota, ale i makroekonomické podmínky, celková likvidita v ekonomice, kapitálový cyklus daného sektoru, psychologie investorů, technická analýza a mnoho a mnoho dalších faktorů, díky kterým získáte přehled nejen o akciích, ale i o fungování dnešního světa.
 1. Einstein kdysi prohlásil složené úročení za osmý div světa. A právem. Když pochopíte jak složené úročení a čas dokáží v investicích ovlivnit vaše bohatství, budete se na investice dívat prostě jinak. A platí to i pro klienty, kterým to pomůže důležitost investování snáze pochopit. Jsou to dvě základní komponenty, které jdou ruku v ruce, a jsou extrémním způsobem klíčové.