„Životko“ v roce 2019: nuda jen na první pohled

Také máte pocit, že se v letošním roce v produktech životního pojištění neodehrálo zatím vůbec nic zajímavého? Opak je pravdou. Běží kampaně na pojištění invalidity, snižují se poplatky, ruší se výluky a další pojišťovna přistoupila k akceptování čekacích dob.

Dvojnásobná výplata pro pojištění invalidity u pojištění FLEXI RISK

Do 31. 3. ještě běží akce u pojištění FLEXI RISK. Kdo si sjedná toto pojištění, získává možnost získat dvojnásobnou výplatu u pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče, až 1 mil. Kč navíc. Při invaliditě způsobené dopravní nehodou by byl vyplacen trojnásobek, až 2 mil. Kč navíc. Pokud tedy klientovi sjednáte pojistnou částku 1 mil. Kč, de facto získává 2 mil. Kč pro případ invalidity 3. stupně nemocí či úrazem, v případě dopravní nehody 3 mil. Kč. Minimální pojistná částka je 100 000 Kč a zvýhodnění na smlouvě zůstává po celou dobu trvání pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče.

Sleva 20 % na pojištění invalidity u pojištění RIZIKOVKA

Od začátku února je na produkt RIZIKOVKA v rámci připojištění Invalidity uplatněna sleva 20 %. Sleva je v tomto případě určena pro všechny stupně invalidity, a to pro konstantní i klesající pojistnou částku. Sleva je platná do první technické změny na pojistné smlouvě a je vyčíslena v Závěrečných ustanoveních pojistné smlouvy v rámci samostatného bodu a v nabídce pojištění (modelaci).

Metlife akceptuje u GARDE čekací doby od předchozí pojišťovny

Pojišťovna Metlife nově akceptuje čekací doby od předcházející pojišťovny, a to nejen u pojištění invalidity, ale i některých dalších pojištění. Akceptování čekacích dob od jiné pojišťovny platí pouze na stejný nebo obdobný rozsah krytí a ve stejné výši pojistné částky jako u původně sjednané smlouvy. Pokud na nové smlouvě bude vyšší pojistná částka než na předchozí smlouvě, čekací doby se budou aplikovat pouze na rozdíl mezi původní a novou pojistnou částkou. Akceptování čekacích dob je možné aplikovat pouze na krytí, která jsou již po čekací době předchozí smlouvy.

NN pojišťovna zrušila sankce za pozdní nahlášení pracovní neschopnosti

Pojišťovna NN vydala veřejný příslib, ve kterém se zavazuje, že u všech stávajících a v budoucnu sjednaných připojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu bude plnit pojistné plnění i v případech, kdy bude pojistná událost oznámena v rozporu s pojistnými podmínkami až po skončení pracovní neschopnosti, a to i přestože zdravotní stav pojištěného nebránil včasnému oznámení.

Generali pojišťovna významně snížila počáteční poplatek

Generali pojišťovna neustála tlak toho, že její produkty životního pojištění vévodily žebříčkům nejdražšího pojištění, a to pohledem počátečního poplatku. Pojišťovna proto přistoupila ke snížení tohoto poplatku u investičního životního pojištění z „nehorázných“ 250 % na 70 %. Kromě toho Generali provedla některé pozitivní změny v pojistné ochraně, nově například umožňuje vyplatit pojistné plnění i za pracovní neschopnost potvrzenou ve státech EHP.

Zmírnění výluk u Kooperativy v produktech FLEXI a FLEXI RISK

Již na počátku roku došlo také k pozitivním změnám v pojištění FLEXI a FLEXI RISK. Nově byla například zrušena výluka na psychické nemoci u druhého stupně invalidity, rozšířena pojistná ochrana pojištění pracovní neschopnosti o rizikové těhotenství (s limitem 30 dní), zrušena výluka na úrazy při záchvatech či ukončena povinnost zasílat SMS pojišťovně při provozování rizikových rekreačních sportů. Všechny sporty jsou převedeny ze čtvrté do první rizikové skupiny (při pojistné události již nebude docházet ke krácení plnění z důvodu vyšší skupiny). Klienti, kteří jsou nyní zařazeni ve čtvrté rizikové skupině, musí sami požádat o změnu do pojistné smlouvy.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu