Strach jako důvod pro storno dovolené? Co říkají na koronavirus pojišťovny

 Někteří řeší, co by se stalo, kdyby odcestovali a v místě pobytu byla vyhlášena například karanténa nebo byli hospitalizováni. Mohou se v takových chvílích spolehnout na pomoc pojišťoven, u kterých měli sjednané cestovní pojištění? Podívejte se na několik základních rad.

Výstižnou odpověď, která do značné míry určuje i správný postup, nám poslala manažerka jedné z českých pojišťoven, které jsme ohledně koronaviru oslovili. Napsala, že „situace se aktuálně mění každou hodinu a zítra může být vše jinak“.

První a zásadní rada proto zní, pokud máte dotaz ohledně toho, zda se vaše pojištění vztahuje i na situace ve spojitosti s koronavirem, obraťte se na infolinku vaší pojišťovny, kde dostanete aktuální informace. Dnes nelze vydat univerzální doporučení, protože přístup jednotlivých pojistných ústavů se může lišit a v během následujících dnů i měnit.

Po rychlém průzkumu mezi některými pojišťovnami lze usuzovat následující, byť zdůrazňuji, že přístup se bude u konkrétních pojišťoven lišit.

Pojišťovny nebudou většinou hradit náklady na hospitalizaci související s nákazou koronovirem klientům, kteří do oblastí vycestují, ačkoliv před cestami do těchto regionů vydá varování Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce. Na klienty, kteří do těchto regionů odcestovali před tímto varováním, by se mělo cestovní pojištění vztahovat.

Když tedy někdo odjel před týdnem například do Lombardie nebo Benátska a nakazil by se koronavirem, pojišťovny budou náklady na zdravotní péči hradit. Pokud by někdo odjel tuto středu, tedy den po vydání doporučení do zmíněných regionů necestovat, pojišťovny hradit nebudou.

Pokud se klientovi pojišťovny stane v některém z regionů, kam se nedoporučuje cestovat, jiný úraz či onemocní a nebude to mít souvislost s koronavirem, pojišťovny by měly standardně plnit za všechna rizika sjednaná v rámci smlouvy.

Ohledně storna cesty vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve středu poměrně zásadní prohlášení, kdy uvedlo: „Čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků.“ Je ale třeba přečíst i následující věty: „Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu.“

Ačkoliv „strach z něčeho“ nepatří zpravidla mezi důvody, kvůli kterým lze uplatnit pojištění storna zájezdu, některé pojišťovny se už vyjádřily, že v případě koronaviru udělají výjimku. Týká se to především zájezdů, které byly zakoupené již dříve. Když byste si zítra zakoupili zájezd do Itálie a za týden ho stornovali a chtěli uplatnit pojištění storna zájezdu, mohli byste už ale narazit na problém.

Uvízne-li někdo kvůli koronoviru v karanténě, měly by pojišťovny platnost cestovního pojištění automaticky prodloužit, lišit se už ale bude, zda vám proplatí případné vícenáklady, které budou souviset s prodloužením vašeho pobytu kvůli karanténě.

Pokud vám cestovní kancelář z důvodu šíření nákazy koronavirem bez náhrady zruší již zakoupený zájezd, minimálně některé pojišťovny již deklarovaly, že budete moci bezplatně odstoupit i od smlouvy o cestovním pojištění.

Pojišťovny doporučují, aby se v případě vzniku pojistné události obraceli klienti na asistenční službu, která jim poradí, jak v rámci konkrétní události postupovat. V mnoha případech asistenční služba i reálně pomůže, třeba s transportem příbuzných, pokud byste vy museli zůstat v nemocnici. Zároveň ale pojistné ústavy upozorňují, že možnosti asistenčních služeb mohou být v souvislosti s místními omezeními, jako je třeba karanténa některé oblasti, zásadním způsobem omezené.

Aleš Zeman, pojistný analytik společnosti Broker Trust