Pojistné tipy, které se hodí nejen o Vánocích

O Vánocích se mluví jako o svátcích klidu a pohody, jako by se zapomnělo na předcházející hektické týdny spojené s dokončováním pracovních povinností, sháněním dárků, úklidem domácností i různými večírky. Vypětí i jistá ztráta ostražitosti během svátečních dnů jsou ale skutečně znát. Prosinec je dlouhodobě měsícem, kdy dochází ke zvýšenému počtu úrazů v domácnostech, kterým se nevyhýbají ani jiné pohromy, jako jsou třeba požáry. Často může sehrát svou roli i alkohol. Co je dobré vědět, když se na tyto oblasti podíváme pojistnou optikou?

Je to trochu pojistná kuriozita – ze statistik vyplývá, že v předvánočním období je hned po sportu druhou nejčastější příčinou úrazů úklid domácnosti. O zlomené končetiny nebo pohmožděniny po pádech nebývá nouze. I na tato zranění, která se stanou doma nebo třeba při zdobení fasády, se může vztahovat úrazové pojištění, na což občas jeho majitelé zapomenou. Nebo si neověří lhůty a úraz nahlásí pojišťovně s prodlením, některé pojišťovny přitom ve smluvních podmínkách uvádějí, že úraz je třeba nahlásit do deseti dnů ode dne, kdy k němu došlo. V opačném případě může pojišťovna krátit plnění, nebo ho vůbec nevyplatit.

Za úraz, na který se vztahuje pojistné plnění, je možné považovat i uvízlou rybí kost v krku či otravu z jídla. Pokud se ale člověku udělá špatně, protože se zjednodušeně řečeno u sváteční tabule přejedl, u pojišťovny s požadavkem na výplatu pojistného plnění nepochodí.

Úrazové pojištění bývá součástí životní pojistky, ale některé pojišťovny ho nabízí i samostatně. A teď jedna, možná trochu provokativní, otázka. Měl by se člověk při sjednávání úrazové pojistky zaměřovat na typy úrazů, které ho jen krátkodobě vyřadí z pracovního procesu? Odpověď zní: nikoliv. Smyslem úrazového pojištění by mělo být především vypořádat se s následky úrazů a zranění, která na člověku nechají dlouhodobé nebo trvalé následky a výrazně tak omezí jeho schopnost vydělávat. Tyto události ohrožují nejvíce rodinný rozpočet a životní standard.

Má-li být tedy pojištění především oporou pro dlouhodobé nepříznivé životní situace, vyplatí se soustředit se hlavně na nastavení dostatečně vysokých limitů za vážné úrazy a ne na tzv. „bolestné“ za krátkodobé úrazy. Čím vyšší bolestné ve smlouvě sjednáte, tím dražší pojistka bude.

Pozor na alkohol

Situace s vyplacením pojistného plnění se může značně zkomplikovat, vstoupí-li do hry alkohol. Pamatujte na to, že alkohol a pojištění se „nepřátelí.“ Zraní-li se člověk pod vlivem alkoholu (či jiné návykové látky), pojišťovny mohou podle občanského zákoníku v případě úrazového pojištění omezit plnění až o polovinu. V případě životního pojištění mohou některé pojišťovny krátit i o více než polovinu, pokud se prokáže, že k úmrtí došlo v důsledku činu poškozeného, který byl v tu chvíli opilý. Alkohol bývá i mezi výlukami naprosté většiny cestovních pojistek. Zraní-li se například lyžař na zahraniční sjezdovce a lékařské vyšetření prokáže, že byl pod vlivem alkoholu, nemusí pojišťovna proplatit úhradu za ošetření. Podobně mohou pojišťovny nahlížet i na situace, kdy se člověk zraní například při sportu kvůli přecenění vlastních sil či podcenění preventivních opatření a použití ochranných pomůcek.

K posouzení, zda a v jaké výši má být uplatněno snížení plnění, likvidátor pojišťovny zjišťuje stupeň opilosti a posuzuje, zda k úrazu došlo následkem požití alkoholu, nebo zda by pojištěný úraz utrpěl i ve střízlivém stavu, tedy zda existuje příčinná souvislost mezi požitím alkoholu a smrtí nebo úrazem pojištěného. Záleží také na stupni společenské závažnosti požití alkoholu (např. bez ohrožení veřejnosti, v domácnosti atd.).

Striktní jsou pak pojišťovny v případech, kdy řidič usedne v opilosti za volant a při nehodě někoho zraní. Provinilce mnohdy čekají doživotní splátky, protože pojišťovna po něm bude s největší pravděpodobností vymáhat zpět peníze, které z povinného ručení vyplatí poškozenému.

I malý požár je lepší hlásit hasičům

Svíčky, prskavky, rachejtle či elektrické dekorativní osvětlení, toto všechno může být nejen o Vánocích příčinou požáru. Jen loni jich od Štědrého dne do Nového roku vyjížděli hasiči v Česku řešit více jak 600.

Abyste se s následky požáru dokázali po materiální stránce vypořádat, je třeba mít pro toto riziko pojištěnou jak nemovitost, tak domácnost. Jde o dvě rozdílná pojištění. Z pojištění nemovitosti jsou hrazeny škody na obytných budovách – stavbách, z pojištění domácnosti pak škody na vybavení – například na nábytku, spotřebičích či oblečení. Pojistka by měla obsahovat také tzv. pojištění odpovědnosti z držení nemovitosti, a to pro případ, kdy by se například oheň z vaší nemovitosti rozšířil a poškodil majetek sousedů. Toto pojištění se mimochodem vztahuje i na případy, kdy by například ze střechy domu spadl na kolemjdoucí sníh či led. Pojišťovna bude ale v takové situaci posuzovat, zda majitelé hrubě nezanedbali své povinnosti při správě nemovitosti.

Riziko požáru najdete už v základní variantě obou typů výše zmíněných pojistek. Dbejte na to, abyste ale sjednali dostatečně vysoké limity pojištění. Pokud byste nemovitost tzv. podpojistili – tedy ji pojistili na nižší částku, než je její reálná cena, nevyplatí vám pojišťovna dostatek prostředků pro opravu v případě totální škody a úměrně bude krátit plnění i u nižších škod. Toto je problém mnoha starších a neaktualizovaných pojistek, kde pojistné částky nezohledňují skutečnost, že hodnota řady nemovitostí v posledních letech výrazně vzrostla.

Když budete chtít uplatnit pojistné plnění v souvislosti s požárem, může pojišťovna vyžadovat potvrzení od příslušného hasičského záchranného sboru, kterému je člověk ze zákona povinen nahlásit každý požár, byť malého rozsahu. V případě, že je požár ohlášen s velkým zpožděním nebo je místo požáru již uklizeno, nemohou hasiči provést šetření příčiny jeho vzniku, a tudíž nejsou schopni vystavit doklad pro pojišťovnu. Pojišťovna pak může pojistné plnění nevyplatit nebo krátit, pokud nelze požár věrohodným způsobem doložit.

Rozhodně si schovávejte i paragony, nejen o Vánocích při nákupu dárků, pojišťovna může chtít při pojistné události doložit existenci a hodnotu poškozených věcí.

Dušan Šídlo a Marek Seidl, pojistní analytici společnosti Broker Trust


INFOBOX

Vánoční pojistné kuriozity

Některé pojistné události, které zaznamenaly v posledních letech u nás nebo v zahraničí působící pojišťovny, jsou velmi kuriózní.

Mezi takové patří například případ muže, jenž se zranil při pádu z figuríny soba, který měl sloužit jako venkovní vánoční dekorace.

S lehkými otřesy mozku se potýkali lidé, které během vánočních oslav zasáhl do hlavy špunt ze šampaňského nebo tradičně házený střevíc.

Jedna zahraniční pojišťovna řešila událost, kdy děti v zápalu hry nové videohry prohodily ovladač zbrusu novou televizí, škoda dosáhla v přepočtu téměř 40 000 korun.

Další zahraniční pojistný ústav vyplatil klientům plnění za škodu na koberci, kterou způsobil pečený krocan, který hospodyňce sklouzl z pekáče na zem.

Pojišťovna zaregistrovala i případ, kdy si žena bolestivě poranila chodidla, když došlápla na kaktusy, které v rámci předvánočního úklidu předtím přemístila z okenního parapetu na zem.