Pojištění ošetřovného má přísnější podmínky i prokazatelné výhody

Nejen od státu můžete dostat peníze v případě takzvaného ošetřovného, když pracující rodič zůstane s dítětem doma. Finanční odškodnění lze získat i od vybrané komerční pojišťovny. Je třeba ale splnit několik podmínek, které jsou oproti těm od státu přísnější. Na druhou stranu lze ošetřovné od pojišťoven čerpat delší dobu. Může to být také řešení pro živnostníky, kterým stát ošetřovné nevyplácí.

Doma v těchto dnech zůstávají statisíce dětí kvůli uzavřeným školám z důvodu koronaviru. Když s nimi zůstane doma i rodič, tak u dětí do 10 let věku může čerpat ošetřovné, musí být ale zaměstnancem. Výše ošetřovného odpovídá dávce v pracovní neschopnosti. Finanční odškodnění lze ale získat nejen od státu, ale i od pojišťoven, a výpadek příjmů tak kompenzovat.

Vybrané komerční pojišťovny umožňují sjednat pojištění ošetřovného dítěte. Je třeba ale upozornit, že hlavní podmínkou pro plnění pojišťovny je existence pojistného nebezpečí, kterým je onemocnění nebo úraz. U ošetřovného od státu je možné žádat dávku i v případě uzavření školky nebo školy z důvodu epidemie (současná situace) či havárie. Pokud je tedy dítě zdravé, dávku z komerčního pojištění získat nelze.

Až na úraz nelze čerpat hned

Komerční pojišťovny rovněž uplatňují tzv. čekací dobu. To je doba od uzavření pojistné smlouvy, po kterou pojišťovna „čeká“ a odškodnění nevyplácí ani v případě, kdy jsou splněny ostatní podmínky. Tato doba se pohybuje v délce dvou až tří měsíců od uzavření pojistné smlouvy.  Pojištění si tak nelze dnes účelově uzavřít a hned zítra čerpat plnění. Jedinou výjimkou je podle podmínek pojišťoven situace, kdy dojde k úrazu dítěte.

Další odlišností od státního systému je, že pojišťovny stanovují určitou minimální dobu, po kterou musí dítě zůstat doma, aby vznikl nárok na plnění. Pojišťovny dávku vyplácejí od 4. nebo častěji až od 9. dne. V některých případech dokonce až od 29. dne. Pojišťovny však tuto nevýhodu mohou kompenzovat tím, že při překročení stanovené lhůty vyplácejí dávku zpětně za všechny dny, kdy bylo dítě ošetřováno.

Výhody oproti ošetřovnému od státu

I když má pojištění od komerčních pojišťoven přísnější podmínky, má i prokazatelné výhody. Jednou z nich je možnost získat plnění za dobu delší, než je výplata dávky ošetřovného. Tato doba bývá běžně stanovena u pojišťoven na 90 dní, ale u některých pojišťoven dosahuje délky až jednoho roku.

Další výhodou je, že v některých případech mohou žádat o plnění i osoby samostatně výdělečně činné, které ze státního systému čerpat ošetřovné nemohou. Podmínkou pro získání dávky nemusí být ani to, aby byl s dítětem doma rodič, může to být i jiná osoba.

Pojistit lze přímo i dítě

Ošetřovné mohou pojišťovny vyplácet na základě životního pojištění rodiče, pokud smlouva tuto možnost obsahuje, nebo také na základě pojištění samotného dítěte, jehož nabídka se na českém trhu v posledních letech rozšířila.

Taková vhodně zvolená pojistka může nahradit nejen ztrátu finančního příjmu rodiče, který musí zůstat s dítětem doma či v nemocnice, ale také ztrátu budoucích příjmů dítěte, kterému zdravotní problém znemožní plnohodnotnou pracovní kariéru. Z pojištění lze hradit také náklady na případnou nadstandardní léčbu, zdravotní a rehabilitační pomůcky, domácí rekonvalescenci apod.

Pokud o sjednání pojištění, které by zahrnovalo i ošetřovné, uvažujete, je dobré si porovnat rozdíly mezi jednotlivými produkty v nabídce pojišťoven, především délku vyplácení této náhrady a podmínky, za kterých se tak stane. Kvalifikovaně vám může poradit také váš finanční poradce.

Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust