Než zapnete přeskáče. Co si ohlídat v pojištění, když vyrazíte na lyže

Nejprve se podíváme na české svahy. V případě, že se zraníte na tuzemské sjezdovce, jsou náklady na léčbu hrazeny z běžného zdravotního pojištění. Pokud máte navíc sjednané i úrazové pojištění, vyplatí vám pojišťovna při uznání nároku i plnění z této pojistky, jehož výše závisí na sjednané pojistné částce. 

Zaměřte se hlavně na trvalé následky

V souvislosti s lyžováním je důležité mít krytá zejména rizika úrazů páteře, omezení hybnosti a trvalé následky. Při sjednávání pojistky byste měli obecně trvalé následky úrazů a nemocí upřednostňovat před denním odškodným (tzv. bolestným). V případě bolestného sice pojišťovna vyplácí zpravidla stokorunové částky za každý den léčby i u méně závažných úrazů, ale hlavním smyslem pojištění by mělo být pomoci vám překonat následky závažných situací. Denní odškodné také pojištění prodražuje, je tedy na zvážení, zda o tuto částku spíše nenavýšit pojištění závažných následků.

Úrazové pojištění lze u vybraných pojišťoven sjednat i krátkodobě přesně na termín, kdy se plánujete věnovat sportovním aktivitám. Pro tyto případy nabízejí některé pojišťovny i cestovní pojištění pro tuzemsko, kdy kryjí například rizika úrazů, poškození či odcizení zavazadel nebo odpovědnost za škody způsobené jiným osobám. Na poslední jmenované se teď podíváme podrobněji.

Pojištění odpovědnosti jako povinná výbava

Řada úrazů vzniká po vzájemných srážkách lyžařů či snowboardistů, pokud se v takové situaci ocitnete v roli viníka a způsobíte druhému újmu na zdraví, může vás to přijít pěkně draho. Případné odškodnění nemusíte platit z vlastní kapsy, pokud máte pojištění odpovědnosti. Na zahraniční hory si ho už naštěstí začalo přibalovat stále více lyžařů, ale hodí se i na českých sjezdovkách. Náhrada za způsobenou újmu může kvůli současnému občanskému zákoníku i u nás dosáhnout klidně milionových částek.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě lze tradičně sjednat v rámci pojištění domácnosti pro všechny její členy. Hodí se nejen v zimě, ale celoročně. Chybět by nemělo  třeba cyklistům, kteří na rozdíl od řidičů ze zákona nemají žádné povinné ručení, ale i tak mohou v provozu způsobit nehody s milionovými škodami.

Nastavte dostatečné limity

V případě lyžování v zahraničí by pak pojištění odpovědnosti mělo být skutečně povinnou výbavou. Někdy to platí doslova, bez tohoto pojištění nelze lyžovat od loňska na italských sjezdovkách. Nepojištěným lyžařům hrozí správní pokuta od 100 do 150 eur.

Pojištění odpovědnosti si do zahraničí sjednáte v rámci cestovní pojistky, jen dejte pozor na to, že některé základní varianty v nabídce pojištění odpovědnosti nezahrnují a najdete ho až ve vyšších balíčcích. Máte-li odpovědnost pojištěnou v rámci pojištění domácnosti, ověřte si, zda platí i pro zahraničí. Zkontrolujte také limity, zejména u starších smluv nemusí limity ve výši 1–2 miliony na škody v dnešní realitě už stačit. 

Odpovědnost si člověk pojišťuje hlavně z toho důvodu, aby ho případně neúmyslná škoda způsobená třeba neopatrností nebo zbrklostí nezruinovala. Proto se skutečně vyplatí na limitech u pojištění odpovědnosti nešetřit.

Nezapomínejte ani na sebe a při sjednávání cestovní pojistky volte raději vyšší limity i pro úhradu léčebných výloh. V zahraničí mohou být tyto ceny mnohonásobně dražší než v Česku, je proto lepší sjednávat limity pro léčebné výlohy ve vyšší variantě. Zajímejte se i o výši dílčích limitů, například za stomatologická ošetření. Ověřte si rovněž, aby pojištění zahrnovalo i dostatečné plnění pro případný zásah horské služby a přepravu vrtulníkem pojištěné osoby z místa úrazu do nejbližší vhodné nemocnice či ambulance.

Alkohol nemusí být vždy problém

Pojištění se nepřátelí (až na výjimky) s alkoholem ani s příliš velkým rizikem. Pojišťovny mohou například v případě úrazového připojištění krátit plnění až o polovinu, pokud se prokáže, že příčinou nehody bylo požití alkoholu před aktivitou. U pojištění léčebných výloh a odpovědnosti je běžné, že pojišťovny odmítnou plnění zcela, pokud roli při zranění sehrál alkohol. Existují ale i cestovní pojistky, kdy lze připojistit i toleranci alkoholu do určité míry, takže pokud si dáte jednu dvě skleničky, nebude to mít na případné krytí vliv. 

Nehledě na variantu pojištění, v již zmiňované Itálii je vhodné mít se na svahu na pozoru a alkohol vynechat. Když zde policie při namátkové kontrole naměří více než 0,5 promile alkoholu, můžete přijít o skipas a čeká vás pokuta od 250 do 1000 eur.

Některé pojišťovny vylučují z plnění úrazy vzniklé při jízdě na bobech nebo neplní, když by k úrazu došlo při lyžování v extrémních podmínkách a terénech, za což lze považovat i záměrnou jízdu mimo sjezdovku. Pokud vás to stejně táhne mimo svahy, což je v určitých zemích dovoleno, můžete si v některých pojišťovnách (a také specializovaných klubech jako například Alpenverein) sjednat připojištění i pro tyto aktivity, většina pojistných ústavů má nicméně ve výlukách vyloženě extrémní terény s vysokým stupněm obtížnosti.

Marek Seidl, pojistný analytik, Broker Trust