Než si sjednáte životní pojištění, chtějte odpovědi na těchto 5 otázek

Životní pojištění není produkt, který si pořizujeme na krátkou dobu, ale zpravidla s ním plánujeme strávit řadu let. Věnovat čas výběru vhodné pojistky se rozhodně vyplatí, ať už jde o kvalitu, nebo peníze, které za pojištění vydáme. Neuzavírejte proto pojistku okamžitě s první pojišťovnou, jejíž akční nabídku uvidíte v televizní reklamě. Porovnejte více produktů napříč trhem podle důležitých parametrů, které rozhodují o tom, zda vám bude pojištění v případě potřeby skutečně k užitku – tedy dostanete od pojišťovny dostatečně zaplaceno. Ať už si budete pojistku sjednávat na vlastní pěst, nebo využijete služeb finančního poradce, ptejte se především na následující otázky.

Jaké jsou klíčové výluky a krácení plnění?

Životní pojištění je jako jakýkoliv jiný produkt – měli bychom si ho pořizovat na základě reálného užitku, který nám přinese, a ne podle výhod, které inzeruje obchodník, respektive pojišťovna. Téměř každé pojištění má nějakou výhodu oproti konkurenci. Důležité však je, zda nám tento benefit přinese nějaký skutečný užitek, či nikoliv. Pokud si životní pojištění pořizujeme především proto, aby pojišťovna plnila, když se nám něco vážného přihodí, tak platí, že čím méně má pojistka klíčových výluk, tím vyšší je užitná hodnota pro nás. Klíčové výluky se vztahují na situace, které nastávají poměrně často nebo mohou způsobit významnou finanční ztrátu. Typicky se ptejte, zda bude pojišťovna plnit, když bude pojistná událost (například invalidita) souviset s naší nemocí nebo jejími příznaky, které byly přítomny ještě před sjednáním pojistky. Je také dobré vědět, zda bude pojišťovna plnit, pokud událost zapříčiní stále častěji se vyskytující psychické choroby. A další otázky jsou nasnadě: Jsou kryty onemocnění zad? Jak se pojišťovna dívá na požití alkoholu? Krátí své plnění, pokud se například poraníme „pod vlivem“? V jakých dalších případech pojišťovna odmítne plnění uhradit? Některé výluky uplatňuje většina pojišťoven, jiné jsou specifické pouze pro některé pojišťovny, proto porovnávejte pečlivě.

Jaké jsou garance?

Pojištění je především právní vztah, který upravují pojistné podmínky. Je proto na místě se ptát, zda jsou tyto podmínky „tesané do kamene“ a budou platit po celou dobu trvání pojištění, nebo je může pojišťovna změnit. Pokud ano, tak za jakých okolností? Jaké jsou další garance spojené s pojištěním? Může nám pojišťovna dané pojištění vypovědět, či nikoliv? Změny se mohou projevit prakticky i ve vaší peněžence, pokud pojišťovna může v průběhu času navýšit pojistné. Nebo budete platit fixní částku po celou dobu? To stejné platí i pro oceňování úrazů, které se neustále vyvíjí. Chtějte vědět, zda bude pojišťovna při oceňování konkrétního zranění postupovat podle tabulek platných v době podpisu smlouvy nebo v době pojistné události. Nikde není psáno, že klient bude v prvním nebo druhém případě tratit, ale je dobré vědět, na čem jste a posuzovat podle toho kvalitu pojistky v průběhu času vzhledem k nabídce konkurence na trhu.

Jaká je cena pojištění a jak můžeme ušetřit?

Cena pojištění je pro mnoho lidí nejdůležitějším parametrem. Je to pochopitelné, protože je to snadno porovnatelný údaj. Na druhou stranu cena pojistky nevypovídá o její kvalitě. Abychom si dokázali životní pojištění vybrat, měli bychom znát nejlevnější pojistku na trhu, která ale pravděpodobně bude splňovat pouze některé z našich požadavků. Musíme počítat s tím, že čím vyšší rozsah krytí, vyplácené limity nebo nízký počet výluk budeme požadovat, tím víc si připlatíme. Hledáme tedy optimální kombinaci poměru „cena:výkon“. Soustřeďte se především na to, aby vám nebo vašim blízkým pojistka skutečně pomohla v případě nejvýraznějších rizik, jako jsou dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita a úmrtí. Chcete-li ušetřit, zvažte pojištění, u kterého se bude časem pojistná částka snižovat – přeci jen v 60 letech budete potřebovat pro zajištění životní úrovně po zbytek život méně peněz než v 40 letech. Na životní pojištění vám může přispívat rovněž zaměstnavatel. Ušetřit můžete i na daních. A pokud žijete zdravě – například nekouříte nebo netrpíte nadváhou – můžete získat od pojišťovny zajímavé slevy.

Jak je pojištění nastaveno a jak je flexibilní?

Největší přínos bude pojištění mít, pokud dlouhodobě nahradí ušlý příjem způsobený zdravotním stavem. Pojištění by proto mělo být sjednáno na dostatečně vysoké částky. Zajímejte se i o to, zda budete moci pojistné částky či pojištění jednotlivých rizik v průběhu času měnit. Důležitá jsou i další nastavení smlouvy, například sankce v případě jejího předčasného vypovězení. Proč by to člověk dělal? Je možné, že se v průběhu trvání pojistky objeví výrazně lepší nabídka na trhu, a sjednání nového pojištění se vám vyplatí.  Pozornost věnujte také čekacím lhůtám či tomu, zda pojistná ochrana běží hned od podpisu smlouvy nebo na zahájení kompletní ochrany musí uběhnout předem stanovený čas.

Jaké jsou naše povinnosti v průběhu trvání pojištění?

Pojištění nekončí jeho sjednáním. Aby pojišťovna skutečně plnila, musí klient v průběhu trvání smlouvy plnit svou oznamovací povinnost. Musíte hlásit například změny ve vašich osobních údajích, trvalém bydlišti atd. Dále musíte oznamovat vše, co vede ke změně takzvaného pojistného rizika. Bývá to zpravidla změna povolání, provozovaných sportovních či jiných rizikových aktivit, významná změna ve finančním příjmu a tak dále. Zhoršení zdravotního stavu do tohoto výčtu pochopitelně nepatří. Co vám oznamovací povinnost ukládá, byste měli znát a dodržovat, aby vám například kvůli jednomu zapomenutému e-mailu pojišťovna nekrátila případné plnění.

Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust a autor knihy Život jako riziko