Jaké jsou podzimní novinky v pojištění?

Změna počasí k horšímu nesmí být změnou pojištění k horšímu. I v tomto ročním období pojišťovny přicházejí s novými produkty či bonusy, které mají prodej pojištění podpořit. Přinášíme Vám přehled novinek na trhu.

Česká podnikatelská pojišťovna zmírňuje výluky a rozšiřuje nabídku

Životní pojištění Evoluce a Rizikovka prošla produktovými úpravami. Například u sebevraždy může být nově kráceno plnění nejvýše o 50 %, a to po uplynutí 2 let. U prvního a druhého stupně invalidity je plněno i za organické příčiny a schizofrenii.

Nově je nabízeno speciální připojištění cukrovky a jejich komplikací. Z pojištění ošetřovného dětí byla navýšena možná délka výplaty plnění v případě onkologicky nemocných dětí, a to až na 365 dní. Ve srovnání s minulostí jsou šířeji kryty ojediněle provozované rekreační rizikové sporty, a to bez nutnosti zvyšování rizikové skupiny.

ČPP je aktivní i v majetkovém pojištění, spustila nový produkt pro podnikatele SIMPLEX. V rámci pojištění aut již byla spuštěna „Podzimní kampaň“, která spočívá ve zvýhodněné ceně na pojištění asistence CAR MAXI.

Metlife zavádí novou slevu na pojistném pro dárce krve a rozšiřuje připojištění pro děti

Rovněž pojišťovna Metlife provedla celou řadu změn v životním pojištění GARDE. Nově byla například zavedena sleva na pojistném ve výši až 5 % pro dárce krve, zkráceny byly čekací doby pro vznik nároku na plnění či nevypověditelnost rizika invalidity a závažných onemocnění byla zakotvena přímo do pojistných podmínek. Zdravotní stav pojišťovna zkoumá maximálně deset let nazpět.

Zvýšeny byly dále limity pro podstupování lékařských prohlídek či zkoumání příjmu, byl také vylepšen systém progresivního plnění úrazového pojištění a pojištění hospitalizace. Rovněž došlo k rozšíření možností pojištění závažných onemocnění, a to včetně pojištění rakoviny. I rakovinu v počátečním stádiu je možné pojistit až na 3 mil. Kč. Nově je také zahrnuto speciální pojištění pro ženy či pojištění ošetřování dítěte, které už řada ostatních pojišťoven nějaký čas prodává.

Komerční pojišťovna zlevňuje 10 % a dává poukázku v hodnotě 500 Kč do Alzy

Komerční pojišťovna nově poskytuje obchodní slevu 10 % z pojistného, když je na smlouvě životního pojištění sjednáno riziko smrti a invalidity s pojistnou částkou minimálně 1 500 000 Kč (včetně) v součtu za obě rizika, přičemž je jedno, jak jsou tyto částky zkombinovány. Tato akce platí do konce roku. Pouze však v říjnu mohou noví klienti získat poukázku v hodnotě 500 Kč pro nákup na Alza.cz, pokud bude sjednané pojistné minimálně ve výši 500 Kč měsíčně.

Kooperativa upravuje rizikové životní pojištění NA PŘÁNÍ

Od října je nahrazena stávající riziková varianta pojištění NA PŘÁNÍ, nová varianta rizikového pojištění s označením 4LN již neobsahuje účet pojistníka, jedná se tedy o čistě rizikové pojištění. Nově tak po skončení jednotlivého rizika ve zvoleném věku dochází automaticky ke snížení běžného pojistného, rovněž nelze vložit mimořádné pojistné. Ostatní parametry produktu zůstávají, pouze poplatek za ukončení smlouvy se snižuje na 350 Kč (bude sníženo i u dalších produktů). Cílem úpravy je nižší nárok na prodejní proces v rámci nových legislativních pravidel („zákon o distribuci“).

Generali prodlužuje oblíbenou akci 25+

Generali prodlužuje do konce roku akci 25+. Zjednodušeně, ve srovnání se sjednanými pojistnými částkami může být při pojistné události vyplaceno o 25 % více. Vztahuje se na životní pojištění, a to na významná rizika jako je smrt, invalidita či závažné onemocnění. Na denní dávky se neuplatňuje.

PVZP prodlužuje 40% slevu na pojištění majetku a nově zavádí slevu 25 %

Sleva 40 % je určena pouze pro produkt „Pojištění majetku a odpovědnosti občanů“ – pro všechna pojištění, která lze v tomto produktu sjednat (slevu však nelze použít při sjednání pouze samostatného pojištění odpovědnosti bez majetkového pojištění). Tato sleva je poskytována pouze u nově sjednaných smluv do konce roku. Na některé jiné produkty, jako je například úrazové pojištění nebo pojištění léčebných výloh, platí nově do konce roku obchodní sleva ve výši 25 % z pojistného.

Pojišťovna České spořitelny vyplácí dvojnásobek při rakovině

Pojišťovna ČS vyplatí dvojnásobek sjednané pojistné částky pro pojištění závažných onemocnění, a to v případě diagnostiky rakoviny. Maximální možné navýšení plnění činí 1 mil. Kč. Tato výhoda platí do konce roku pro nově sjednané smlouvy životního pojištění FLEXI a je garantována po celou dobu trvání pojištění.

Česká pojišťovna zvýhodňuje rodiče, kteří pojistí své nezletilé děti

Česká pojišťovna v rámci životního pojištění Můj Život poskytuje až do 30. listopadu 2018 benefit nazvaný „Zpátky do lavic“. Pokud je pojištěno nezletilé dítě do věku 17 let, tak nejpozději do jeho 26 let věku, je poskytováno dvojnásobné plnění v případě úrazu ve škole nebo při dopravní nehodě.

UNIQA spouští úrazovou asistenci po nehodách

UNIQA od října umožňuje v rámci pojištění aut sjednat úrazové připojištění včetně úrazové asistence pro motoristy, kteří se v souvislosti s nehodou nebo užíváním vozidla zraní. Asistenční služba pomůže například s dovozem léků či s běžným úklidem v domácnosti. Zahrnuta je také péče o děti a seniory, kteří žijí s pojištěným ve společné domácnosti.

AEGON zavádí dvojnásobné plnění při dopravní nehodě a navyšuje pojistné částky

Nově je možné v rámci životního pojištění získat za úraz při dopravní nehodě dvojnásobné plnění, je-li sjednána varianta ŘIDIČ k připojištění smrti, trvalých následků úrazu či denního odškodného. Navýšeny byly také některé limity pojistných částek (například pro invaliditu dítěte) a prodlouženy  výstupní věky pro seniory.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu