Firmy řeší benefity. Jsou opatrnější, ale chtějí si udržet klíčové zaměstnance

Neočekávám, a ani to tak podle komunikace s manažery společností nevypadá, že by nyní začaly firmy zaměstnanecké výhody ve velkém zcela rušit. Zaměstnavatelé ale budou opatrnější a benefity i jejich
příjemce budou pečlivěji vybírat, aby si udrželi především klíčové
zaměstnance. Koronavirus v oblasti benefitů poukazuje i na změnu v poptávce
mezi samotnými zaměstnanci – oceňují více zajištění pro případ zdravotních komplikací. Jaký potenciál mají obchody s firemními klienty pro finanční poradce?

Z poradenského pohledu jsou v dnešní době firemní benefity spíše nástrojem lead managementu. Otevírají poradcům dveře k zajímavým klientům a následným doporučením. Poradci se přes témata motivace a stabilizace zaměstnanců, optimalizaci personálních nákladů dostávají k majitelům firem nebo manažerů a i ti, stejně jako ostatní zaměstnanci, se potom stávají jejich klienty. Průzkumy mezi firmami dlouhodobě ukazují, že nejoblíbenějším a nejčastěji využívaným benefitem jsou stravenky. Dle šetření příspěvek na stravování využívá až 7 z 10 firem. Na dalších příčkách se pak zpravidla umísťují příspěvky na penzijní produkty, dovolená navíc, flexibilní pracovní doba, práce z domova nebo příspěvek na daňově uznatelné životní pojištění. Těší mě, že finanční zaměstnanecké benefity, které jsou součástí i našich služeb pro firemní klienty, patří mezi nejoblíbenější. Zároveň nepochybuji, že stravenky nejoblíbenějším benefitem ještě nějakou dobu zůstanou, co se home office týká, už si tak jistý vzhledem k aktuální situaci nejsem. V čem pandemie ovlivňuje sjednávání firemních obchodů. Tím, že nás covid-19 „zavřel“ doma nám až tak dalece nezkomplikoval samotné sjednání smluv. Naopak, pomohl akcelerovat zavádění online sjednávání jak penzijních produktů, tak daňově uznatelného životního pojištění. Dopady má spíše do oblasti komunikace samotného benefitu směrem k zaměstnancům. Interní marketing benefitu je velmi důležitý a pomáhá zaměstnavatelům naplnit cíle a očekávání, která od jeho zavedení mají. V této oblasti musíme ve spolupráci se zaměstnavateli hledat nové cesty a řešení. Na druhou stranu přinesl covid-19 i určitou změnu potřeb na straně klientů. Koronavirus a opatření, která mají bránit jeho šíření, vystavila nebývale velké množství lidí, prakticky ze dne na den, ekonomicky mimořádně nepříznivé situaci. Pandemie mnohým ukázala, nakolik křehké jsou jejich rodinné rozpočty. Řada rodin si natvrdo uvědomila, jaké komplikace jim může při absenci finanční rezervy způsobit výpadek příjmů. Ať už ho způsobí jakákoliv nemoc nebo úraz.

Udržet klíčové zaměstnance
Strach a obavy byly vždy důležitým impulsem pro vznik pojistných potřeb. A to se nyní děje u mnohých zaměstnanců – chtějí mít nějakou záruku, že pokud se dostanou do tíživé životní situace, zachovají si svůj životní standard. A „pojistku“, že si v nadcházejících těžkých měsících udrží klíčové a obtížně nahraditelné zaměstnance na manažerských i nemanažerských pozicích, chtějí mít i firmy. Takto se zaměstnavatelé chovají při každé krizi. Benefitem, který je užitečný pro zaměstnavatele i zaměstnance, je skupinové rizikové životní pojištění. Podtrhuji slovo rizikové, protože tyto pojistky se skutečně zaměřují na krytí rizik způsobených nemocemi či úrazy a pomíjí investiční složku, to přenechávají jiným, primárně pro to vytvořeným produktům. Přesto lze benefit v podobě příspěvku zaměstnavatele na skupinové rizikové životní pojištění uplatnit na straně zaměstnavatele jako daňově uznatelný náklad.

Neokoukaný benefit
Čerstvá zkušenost z konkrétního firemního projektu – firma přerušila při první vlně koronaviru na jaře provoz a ušetřila významnou část personálních nákladů, zejména z variabilní výkonové složky mzdy. Současně však management společnosti hledal způsob, jak ocenit loajalitu zaměstnanců, posílit jejich stabilizaci a motivaci. Vedení se nakonec rozhodlo pro kombinaci příspěvků na penzijní produkty a zavedení skupinového rizikového životního pojištění. Firma tímto řešením pomůže zaměstnancům nejen s vytvořením doplňkového důchodového zdroje příjmu, ale současně jim už v produktivním věku napomůže k zajištění náhrady příjmu při případném onemocnění nebo úrazu. Skupinové životní pojištění je neokoukaný benefit, který firmám slouží k motivaci a stabilizaci pracovníků a zaměstnancům přináší celou řadu výhod, které by v individuálním pojištění získali jen obtížně, nebo by je přišly draho. Například starší zaměstnanci mohou díky skupinové pojistce získat mimořádně kvalitní pojištění, kdy pojišťovna plní dokonce i za následky onemocnění, kterým dotyčný trpěl ještě před vstupem do pojištění.

Levnější než běžné pojištění
Skupinové pojištění vyjde také levněji, než kdyby se pojišťoval každý ze zaměstnanců sám. A pokud má někdo individuální požadavky nebo potřeby, může si uzavřít specifická připojištění nad rámec skupinové pojistky v individuálním pojištění. Díky příspěvku zaměstnavatele jsou však celkové náklady na straně zaměstnance na komplexní pojištění významně nižší. Na trhu lze najít i varianty pojištění, kdy pojišťovna například v případě vážného úrazu, nemoci, nebo dokonce úmrtí zaměstnance vyplatí plnění nejen rodině dotyčného, ale pamatuje i na zaměstnavatele. Uhradí náklady, které vynaložila firma například na hledání zástupu nebo nábor nového zaměstnance. A ještě jeden podstatný aspekt skupinového životního pojištění – je to dlouhodobý benefit. Samozřejmě, jednorázově vyplacená prémie potěší asi každého zaměstnance, ale efekt takového bonusu velmi rychle odezní. Naproti tomu „firemní pojistka“ vytváří určité pouto mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které snižuje fluktuaci a přispívá k udržení know-how v rámci firmy.

S čím pomůže Broker Trust?
Jsme připraveni našim smluvním partnerům pomoci komplexně. Od účasti na jednání s firemním klientem, přes analýzu současného nastavení benefitů ve firmě, analýzu požadavků a potřeb klienta a následný návrh řešení. Pokud se klient rozhodně využít našich služeb, zpracujeme návrh interní směrnice upravující podmínky pro poskytování příspěvků zaměstnavatele. Podílíme se na přípravě i samotné komunikaci benefitu. Realizaci potom zajišťují naši smluvní partneři. V neposlední řadě přinášíme firemnímu klientovi i administrativní podporu spojenou se správou firemního benefitu, tj. přípravu podkladů pro platby příspěvků zaměstnavatele na individuální účty zaměstnanců u penzijních společností nebo pojišťoven.

Jiří Sláma, produktový manažer oblasti firemních benefitů společnosti Broker Trust