Broker Trust vystupuje z USF

Michal Knapp: Společnost Broker Trust vystupuje z USF ČR

Společnost Broker Trust k 22. září 2017 vystupuje z Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR). Současně rezignuji na pozici předsedy Rady USF ČR.

Společnost Broker Trust je zakládajícím členem USF ČR od roku 2006, máme za sebou dlouhou a produktivní spolupráci. V posledních měsících ale mezi námi a vrcholnými orgány USF sílily rozdílné názory na fungování, řízení a směřování unie, například v dlouhodobé politice dvojích členských poplatků, znevýhodňujících obchodní model Broker Trustu (BT má jako jediný člen 30% přirážku). Rozcházíme se také v pohledu na upřednostňování konkrétních byznysových modelů finančně poradenských společností. V tomto Broker Trust neústupně hájí své obchodní krédo „Svobodně, ale ne sami“ a respektuje bez rozdílů existenci různých obchodních modelů poskytujících služby kvalitního finančního poradenství a zprostředkování. O směřování USF jako samoregulační organizace máme jiné představy, než jaká je současná realita, a právě proto z unie Broker Trust vystupuje.

V uplynulých dnech Rada USF ČR dočasně pozastavila členství společnosti Broker Trust v unii pro dlouhodobé neplnění uložených opatření k nápravě. Podle externí právní analýzy, kterou jsme nechali vypracovat, je tento krok hned z několika důvodů v rozporu se stanovami USF ČR, které navíc institut pozastaveného členství vůbec nezakotvují.  Rozhodnutí nebylo vydáno stanoveným postupem a ani k tomu stanoveným orgánem a jako takové je neplatné. USF jsme odeslali žádost, aby bylo rozhodnutí o pozastavení členství společnosti Broker Trust zrušeno a tato informace odstraněna z webových stránek unie. Doposud se tak nestalo. Ani v opačném případě by se ale na vystoupení Broker Trustu z USF nic nezměnilo.

Na požadavky USF ČR k nápravě jsme nepřistoupili z důvodu, že z našeho pohledu není co napravovat.

USF ČR požadovala, aby jedna ze společností servisovaných Broker Trustem na svém webu uváděla informace o této spolupráci. Podle externích právních analýz ale neexistuje zákonná povinnost smluvních partnerů (v roli VZ či PPZ) zveřejňovat na svých webových stránkách v obecné rovině údaje o spolupráci s jejich investičním zprostředkovatelem nebo pojišťovacím agentem. Ve finančně poradenském oboru se nejedná ani o zavedenou praxi, v tomto případě jde navíc o web, který cílí na poradce, ne koncové klienty. Broker Trust v této oblasti plně respektuje a podporuje budování vlastní korporátní identity smluvních partnerů. Zdůrazňujeme, že tímto nedochází k jakémukoliv krácení  práv klientů či jejich uvádění v omyl, smluvní partneři klienty v předstihu před uzavřením jakékoliv smlouvy písemně informují o své příslušnosti k Broker Trustu tak, jak jim ukládá zákon.

Ve druhém případě požadovala USF ČR rozvázání našeho smluvního vztahu s poradcem, který před nástupem pod Broker Trust, tedy v době, kdy působil ještě v konkurenční společnosti, rovněž členovi USF, porušil zákon při uzavírání pojistné smlouvy. Trestní stíhání poradce bylo podmínečně zastaveno a poradci nebyla po celou dobu dohledovým orgánem odňata možnost zprostředkovávat pojistné produkty, jakož i ze strany žádné pojišťovny omezena zprostředkovatelská činnost. Neevidujeme, že by se tento poradce za čtyři roky svého působení coby smluvní partner Broker Trustu dopustil v profesní rovině neetického, či dokonce protiprávního jednání. Naopak soustavně pracuje na svém vzdělávání, což dokládá například certifikovaný titul EFA, který získal. Záležitost mělo smysl řešit před čtyřmi lety v původní společnosti, kde skutek nastal, ne dnes, kdy by byl takový trest neúčelný.

Postavení Broker Trustu je za šestnáct let jeho fungování dostatečně silné, abychom jako jedna z vedoucích společností finančně poradenského trhu účinně hájili zájmy našich partnerů samostatně. Věříme, že jsou i další společnosti a organizace, se kterými uchopíme společná témata tak, abychom efektivně zastupovali naše odvětví.

Ve finančním poradenství rozhoduje především spokojenost klientů s poskytovanými službami. Soustředíme se na to, abychom našim smluvním partnerům nabízeli nadstandardní zázemí v oblasti analytických nástrojů, administrativy, souladu se zákonnými požadavky či vzdělávání, aby mohli rozvíjet dlouhodobé a oboustranně prospěšné vztahy s klienty. Zároveň chceme naši partnerům poskytovat dostatek svobody, a věřím i inspirace, pro rozvoj jejich vlastního podnikání.

Michal Knapp, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Broker Trust, a.s.